3 barrières & 4 facilitatoren voor e-health

Op 9 mei nam Marian Hurmuz belangstellenden online mee in haar onderzoek naar het (niet) gebruiken van e-health. Dat gebeurde tijdens de maandelijkse refereersessie van Vitaal Twente. Resultaat? 3 te nemen hindernissen en 4 kansen als je een succes wilt maken van e-health bij gebruikers.

Over Marian Hurmuz en haar onderzoek

Marian is researcher personalised health technology bij Roessingh Research & Development. Tijdens haar PhD deed ze onderzoek. Waarnaar? Onder meer naar de barrières en facilitatoren om een zelfmanagement app te gebruiken voor nek- en lage rugpijn. De review was voor Marian het startpunt van een onderzoek met de selfBACK app onder volwassenen.

Invloed op verandering in digitaal gedrag

In de sessie vertelde ze eerst over de systematische review van Perski et al. (2017). Hierin staan veel factoren (uit literatuur) die gebruik van digital behaviour change interventions beïnvloeden. Of waarvan men verwacht dat ze dit beïnvloeden. Deze factoren vallen onder 4 categorieën:

 • populatie die de interventie gebruikt (population factors)
 • setting waarin de interventie wordt gebruikt (setting factors)
 • de inhoud van de interventie (content factors)
 • hoe de interventie wordt geleverd aan de populatie (delivery factors).

Zie voor alle factoren de presentatie.

Verwachte hobbels & prikkels vanuit online deelnemers

Voor Marian de uitkomsten van eigen onderzoek naar de zelfmanagementapp onthulde, vroeg ze de online deelnemers naar hun verwachtingen op basis van de review. Hun verwachte barrières: tijd, toegang tot technologie en beperkte usability. Hun verwachte facilitatoren stimulansen, doelen stellen, zelfmonitoring en uitdaging. Klopten die met de resultaten van haar eigen onderzoek? Hieronder zie je de uitkomsten.

Barrières uit onderzoek

 • leveringswijze (mode of delivery)
 • nieuwigheden
 • psychologische factoren

Facilitatoren uit onderzoek

 • toegang tot technologie
 • actieplannen
 • stimulansen
 • beloningen

Bijzonder: doelen stellen kwam in het onderzoek vaak naar voren als barrière én als facilitator. Reden? De ene persoon vond het heel fijn dat in de app automatisch wekelijkse stappendoelen werden gesteld, de andere persoon vond dit juist vervelend. Uit Marians onderzoek bleek ook dat er vaak meer kan spelen bij de keuze wel of niet e-health gebruiken. Namelijk: gezondheidsgerelateerde factoren, als barrière en als facilitator. En in dit geval dat mensen meededen aan haar onderzoek om haar of de wetenschap te helpen.

Doe jij je voordeel met deze uitkomsten?

Meer weten?

Download hier de complete presentatie met barrières en facilitatoren voor e-health.

Volgende refereersessie: 6 juni.