Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

25 november 2020

5x praktijkervaringen eHealth-toepassingen

Tijdens een lunchwebinar op 19 november maakten ruim 80 belangstellenden kennis met vijf leveranciers. En met hun oplossingen voor meer persoonsgerichte zorg en eigen regie voor mensen met diabetes type 2. Het identificeren van kansrijke toepassingen is één van de stappen binnen het programma Vitaal Chronisch Ziek. De grote belangstelling van deelnemers afkomstig uit zorg, preventie, beleid, wetenschap en onderwijs laat zien dat dit onderwerp leeft. Hieronder een korte terugblik.

5 leveranciers deelden aanpak persoonsgerichte zorg

Met selectiecriteria uit het vorige webinar hielden we de afgelopen periode eerste verkennende gesprekken met 5 leveranciers van eHealth-toepassingen voor mensen met diabetes type 2. Deze technologieleveranciers deelden de meerwaarde van hun digitale toepassing voor meer persoonsgerichte zorg en eigen regie voor deze mensen. Ook praktijkervaringen kwamen aan bod, zie hieronder voorbeelden.

Toepassingen ingezet, waar, hoe en met welk doel?

  1. MySugr, diabetestracker voor smartphone: digitaal dagboek voor registreren bloedglucosewaarden, voeding en beweging. Inclusief boluscalculator.
  2. Selfcare, Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) koppelt met leveranciers van leefstijl- en gezondheidsapparaten en biedt meer regie door inzicht.
  3. Clear, gepersonaliseerde voedingsprogramma’s op basis van real-time glucosemetingen (datagedreven).
  4. MiGuide, leefstijlcoaching-app en platform. Inzicht door registratie van glucosewaarden, beweging en voeding in combinatie met informatie uit medisch dossier (huisarts).
  5. Chipmunk Health, virtuele kliniek; platform voor thuis monitoren, begeleiden en behandelen.

 

Download de presentatie over deze toepassingen

Volgende stap: meerwaarde verkennen

Met partijen in het zorgproces verkennen we nu de meerwaarde van bovenstaande technologieën in de praktijk. Hoe draagt de technologie bij aan meer persoonsgerichte zorg? Hoe verandert het zorgproces met inzet van technologie? Wie doet wat op welk moment? Wanneer is het een succes en voor wie?

Naast de visie van professionals is de expertise van mensen met diabetes type 2 zelf hierin van groot belang. Hen betrekken we in de samenwerking met onderzoekers in het driejarig onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT CitizenLab. Lees over de eerste inzichten waarin we binnen Vitaal Chronisch Ziek ons voordeel doen.

Over Vitaal Chronisch Ziek

In deze programmalijn van Vitaal Twente ontwikkelen partners een technologie ondersteund aanbod vóór en dóór chronisch zieken. Een aanbod dat meehelpt aan meer persoonsgerichte zorg en meer eigen regie. Startend bij mensen met diabetes type 2. Digitale toepassingen als eHealth en online platforms kunnen bijdragen aan meer persoonsgerichte zorg en meer eigen regie.

Meer weten?

Neem contact op met Annelies Nagtegaal, programmavoorzitter via info@vitaaltwente.nl.