5 inzichten rondom betrokkenheid van mensen met diabetes type 2

Wat willen mensen met diabetes type 2 als het gaat om zorg ondersteund door technologie? Dankzij onderzoek hebben we alvast 5 inzichten:

 1. Veel animo om mee te denken én uit te proberen
  De grote meerderheid van respondenten wil meedenken bij ontwikkeling én inpassen van digitale (eHealth) toepassingen in hun zorgproces.
 2. Behoefte aan 4 soorten deelname
  Deelnemen aan het ontwikkelen van hun zorg willen meehelpen op de volgende manieren:

  • invullen van vragenlijsten (meerderheid)
  • deelname aan interviews of panel (ongeveer de helft)
  • meedenken in groepsverband (ongeveer een derde)
  • actief meedoen aan een project als projectdeelnemer (één op de acht).
 3. Meesten willen (gratis) eHealth-toepassingen uitproberen
  Bijvoorbeeld als beloning in ruil voor deelname aan het onderzoek.
 4. Minderheid vindt eigen ervaringsdeskundigheid waardevol 
  Minder dan helft van de patiënten vindt hun ervaringsdeskundigheid waardevol voor het verder ontwikkelen van zorgaanbod ondersteund door technologie. Laten we dus vooral de meerwaarde van hun ervaring en deskundigheid sterk blijven benadrukken.
 5. Zorgprofessional als weg-vrijmaker
  Ongeveer een derde van de respondenten gaf aan dat hun bereidheid om te participeren groter is als zorgprofessionals dit aanmoedigen! Laten we zorgprofessionals dus vooral patiënten betrekken bij de ontwikkeling van hun zorg.