7 tips om samen te beslissen over digitale zorg

Leden van de Tweede Kamer stelden in 2021 vragen over het keuzerecht rondom hybride en/of digitale zorg. Patiënten kunnen nu namelijk vaak nog niet kiezen voor digitale en/of hybride zorg; zoals een mix van zorg op locatie en zorg via telefoon, videoconsulten, e-consulenten of andere vormen. Waar zit ‘m dat in? En hoe neem je deze drempels weg? De antwoorden staan in een rapport dat praktische oplossingen biedt. Hier vind je de belangrijkste uitkomsten.

3 soorten drempels bij zorgverleners

Een van de uitkomsten is dat er verschillende redenen zijn voor zorgverleners om niet mee te werken aan digitale zorg. Zoals:

 • sommige zorgverleners willen er wel over praten, maar kennen de voor- en nadelen niet
 • sommige zorgverleners willen er wel over praten, maar merken dat patiënten er niet handig in zijn (denk aan inloggen)
 • sommige zorgverleners willen er niet over praten en leggen ook niet aan patiënten uit waaróm ze dat niet willen

Dit is waarom het verder nog niet lukt

 • Er is weinig kennis over samen beslissen rondom digitale zorg (de kennis is er wel in de wetenschappelijke literatuur, maar wordt niet gebruikt)
 • Er is te weinig goede informatie voor patiënten om zich in te verdiepen en ze willen liefst met hun eigen zorgverlener of een speciaal aangewezen persoon de beste vorm van digitale zorg kiezen.
 • Het wordt nog vooral aan de zorgverleners overgelaten of zij digitale zorg medisch verantwoord vinden (beperkt keuzebewustzijn)

Samen beslissen over digitale zorg: dit is er nodig

De meeste deelnemers aan het onderzoek vinden dat samen beslissen over digitale zorg de standaard moet worden. Dat vraagt onder meer om meer keuzebewustzijn bij patiënten en zorgverleners. En om praktische acties waarmee zorgverleners en patiënten meer informatie over het onderwerp krijgen; hierdoor willen en kunnen ze er wel over praten.

 1. bestaande communicatie/hulpmiddelen aanvullen: Vitaal Twente helpt met communicatietips
 2. goede voorbeelden verzamelen en delen: Vitaal Twente helpt met Twentse én landelijke best practices
 3. handreiking(en) ontwikkelen voor samen beslissen over digitale zorg:
  • voor patiënten: op taalniveau B1 (begrijpelijke taal), met pictogrammen en/of afbeeldingen. Met daarin voor- en nadelen, bewustwording over de keus, routes naar ondersteuning bij digitale zorg en tips om het gesprek hierover te starten
  • voor zorgverleners: met goede voorbeelden, tips om hybride zorgpaden te ontwerpen en hoe je goede randvoorwaarden krijgt (zoals taken, rollen, verantwoordelijkheden en registratie van voorkeuren en vaardigheden in het portaal en/of EPD)
 4. patiënten weten waar ze terecht kunnen als zij geen keuze krijgen
 5. breid de functies van portalen, PGO’s en EPD’s uit
 6. voer campagne voor samen beslissen
 7. ontwerp hybride zorgpaden met beslismomenten en werkafspraken

Download hier alle details van bovenstaande praktische tips.

Wie deden het onderzoek?

 • Bente van den Akker, Pluut & Partners
 • Bettine Pluut, Pluut & Partners
 • Anja Moonen, Motabilem Verandermanagement

Daarnaast hielp een klankbordgroep mee aan dit onderzoek:

 • Michiel Faber, Patiëntenfederatie Nederland
 • John Rijsdijk, Zorgverzekeraars Nederland
 • Nienke Zwennes, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Rodinde Pauw, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport