Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

22 juni 2021

Afronding project rondom ‘thuistechnologie bij dementie’

Hoe hou je in Twente mensen met dementie vitaal? Hoe versterk je hun vitaliteit? En hoe help je op dit gebied hun mantelzorgers en betrokken professionals? Hiervoor werkten we vanuit  Vitaal Oud aan een project, met hulp van subsidie van ZonMW. Op deze pagina maken we de balans op van dit project.

Interviews  om een beeld te krijgen

Om een goed beeld te krijgen van de hierboven genoemde punten, keken we vanuit 2020 en begin 2021 welke partijen hier allemaal mee bezig zijn. Hiervoor hielden we – gehinderd door corona – interviews vanuit de officiële visie: optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals in de thuissituatie.

Wie deed wat?

Dr. Marjolein den Ouden leidde de interviews in. Ze deed dat samen met dr. Simone Boerema (secretaris Vitaal Twente) en Jan Binnenmars (preventiecoalitie en oud-wethouder in Twente). Daarbij vroegen zij ook naar bestaande (regionale) en toekomstige samenwerkingsverbanden.

Eerste resultaten: partijen buiten beeld

Uit deze verkennende gesprekken bleek dat enkele belangrijke partners en initiatieven (nog) niet in beeld waren, Zoals DementieTwente, de integrale samenwerkingsagenda, zorgschakel Enschede en ISO. Verder werd de status van alle betrokken organisaties duidelijk.

Verschuiving in ‘spelers’

Door meer inzicht in de status van betrokken organisaties ontstonden onder meer verschuivingen in het netwerk. Aan het begin waren het de zorgorganisaties Carintreggeland, Zorggroep Sint Maarten, TMZ en Alerta. Met daarbij de Twentse gemeenten via Samen14 en onderwijsorganisaties ROC van Twente, Saxion, Universiteit van Twente​. Later kwamen daar Livio en Menzis bij.

Later veranderde de rol van Carintreggeland van oprichtingspartner naar betrokken Vriend, dankzij de stevige samenwerking met Dementie Twente.

Netwerk inzetten in welke fase van dementie?

We keken vooral in de breedte hoe we technologie kunnen laten gebruiken én accepteren. Op welk moment in de fase van dementie kan dit  netwerk hiervoor een aanvulling zijn? Vooral in de beginfase van dementie, ontdekten we. Voor de doelgroep lijkt het er zelfs op dat technologie voor leefstijlmonitoring en dagstructurering het meest interessant is.

Belangrijkste knelpunten rondom technologie

We constateerden een aantal knelpunten die we als lessen noteren:

 • Angst, terughoudendheid om technologie te gebruiken
  Niet goed weten wat het aanbod is en wat het kan opleveren zorgt ervoor dat medewerkers van de Geheugenpoli of casemanagers nog geen goede ambassadeurs kunnen zijn van technologie. Ook twijfelen ze, onterecht, in de beginfase over grote privacyproblemen.
 • Succesverhalen ontbreken
  Technologie klinkt al gauw te groot, ingewikkeld en uitgebreid. Dat zeiden professionals in de ouderenzorg, casemanagers dementie / POH-ouderenzorg en wijkverpleegkundigen. En dat terwijl juist ook meer simpele technologie in het begin bij dementie flink kan helpen, zie het voorbeeld verderop. Les: geef dus meer juist meer aandacht aan kleine, simpelere technologie. Hoe? Via bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst of training voor medewerkers van Geheugenpoli en casemanagers. Dat zetten we in ons plan van aanpak
 • (Nog) geen geld van zorgverzekeraars
  Zorgverzekeraars zien het nog niet zitten om zorgtechnologie in de thuissituatie te vergoeden. Dat is ondanks dat de technologie bewezen werkt bij de kwaliteit van leven voor mantelzorgers en leidt tot minder stress. Zij willen pas meewerken als de technologie ook zorgt voor minder uren van de zorgprofessionals.

Voorbeeld van slimme, eenvoudige technologie: gordijnensluiter

Een automatische gordijnensluiter die reageert op schemer en licht – dat is nou zo’n voorbeeld van eenvoudige technologie. Technologie die in dit geval helpt met structuur en dag/nachtritme. Voor een deel van de mensen met dementie is het vallen van de avond, zeker in de herfst en wintermaanden, een wat onrustig moment van de dag. Gordijnen die openen en sluiten bieden thuis dan houvast voor de dag.

Meer uitkomsten

Meer successen en tegenvallers kwamen onlangs aan bod tijdens een webinar. De resultaten ziet u in het afgeschermde deel van deze website (als partner hebt u een login of krijgt u die bij navraag via info@vitaaltwente.nl):

Successen & tegenvallers dementietechnologie