Afscheid van bestuur, programmavoorzitters & ondersteuners

Een historisch moment, vlak voor het eind van 2023. Hilde Dijstelbloem (ZGT en bestuurslid Vitaal Twente) bracht onlangs heerlijke Twentse krentenwegge bij ons laatste bestuurs- en programmavoorzittersoverleg. De aanleiding? Wij gaan per 2024 samen met de Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente. Samen hebben we dezelfde doelen; netwerken ontdubbelen is dan wel zo handig.

‘Woest respect’

“Een lach en een traan zijn vandaag op zijn plek”, sprak Hilde. Hierbij bracht ze in herinnering hoe het ZGT aan de basis stond van de oprichting van Vitaal Twente, toen nog onder leiding van Miriam Vollenbroek-Hutten. ‘Woest respect’ had ze ook voor de overgangsfase; een fase waarin voorzitter Pascal Heynen, penningmeester Jan Binnenmars en netwerkcoördinator Simone Boerema een berg werk verzetten.

Gedachtengoed rondom zorgtechnologie blíjft

Hilde sprak verder de wens uit dat het gedachtengoed van Vitaal Twente binnen de TZA overeind gehouden zou worden: zorgorganisaties helpen met de ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie. Dat komt ongetwijfeld goed, want ook de TZA streeft een beter houdbare zorg na.