Beeldbellen in Twente goed bekeken

De coronacrisis liet het belang en nut zien van digitale oplossingen in de zorg, zoals beeldbellen. Van verlenen van zorg en uitvoeren van digitale consulten tot digitaal vergaderen en overleggen. In het heetst van de crisis kiezen organisaties gauw voor de oplossingen die al in huis zijn óf die ‘de buren’ ook al gebruiken. Makkelijk en snel, maar is het ook de beste keuze op de langere termijn?

Bovenstaande kwam naar voren tijdens het webinar ‘beeldbellen inzetten’, dat Vitaal Twente partners GGD en ZGT in mei organiseerden. Verschillende organisaties hielden op dit gebied met elkaar nog een aantal vervolgsessies. Inspirerend en verhelderend!

Wat willen we?

In de afgelopen maanden sprak een aantal Twentse zorgorganisaties (ZGT, Livio, GGD en CHPA/FEA) met elkaar over diverse aspecten van video- of beeldbellen:

  • welke aanbieders passen bij de (organisatiespecifieke) veiligheidseisen en gebruikerswensen?
  • En misschien nog wel interessanter vanuit het Vitaal Twente bekeken: is er een mogelijkheid om tot één leverancier te komen voor heel Twente?

Top 3

Vol enthousiasme gingen we met elkaar op ontdekkingstocht door het woud van NEN-normeringen, aanbieders, gezondheidsomgevingen enzovoort. Per organisatie adviseerden we elkaar welke top 3 aan systemen het meest passend lijkt. Het proces om te komen tot een keuze bleek het meest interessant.

Zo veel mensen, zo veel wensen

Al gauw bleek dat elke organisatie wel unieke wensen heeft door de eigen werkwijze en specifieke patiënten die zij bedienen.

  • een wachtkamerfunctie is voor een ziekenhuisspecialist bijvoorbeeld wenselijk
  • een wachtkamerfunctie is voor een huisartsenpost juist niet wenselijk.
  • is er bijvoorbeeld een verschil in wensen voor mogelijkheden in het betrekken van mantelzorgers bij het gesprek?

I have a dream

Toch lonkt het nog steeds wel, de droom van hetzelfde ‘Twentse’ digitale zorgaanbod voor de patiënt. Dat hoeft niet per se te betekenen dat we ons in de regio hoeven te beperkten tot één leverancier. Het principe ‘one size fits all’ geldt hier niet. Een oplossing zou kunnen zijn: de wijze waarop we beeldbellen voor de patiënt in de regio gelijktrekken (denk aan een link via sms); voor zo veel mogelijk duidelijkheid voor burgers en patiënten.

Ideeën welkom

Misschien zijn er nog wel meer digitale toepassingen waar we Twentebreed meer samen in kunnen optrekken, ook voor de patiënt? De gesprekkenreeks smaakt in ieder geval naar meer en maken we dan ook toegankelijk voor een bredere groep van innovatiemanagers. Ben je enthousiast? We nodigen je hierbij van harte uit om er verder over mee te denken! Mail hiervoor naar secretariaat@vitaaltwente.nl.