Criteria voor keuze digitale toepassingen

Er zijn zoveel aanbieders van digitale toepassingen. Hierdoor zien we vaak door de bomen het bos niet meer als we willen kiezen. In het lunchwebinar van 1 oktober deelden we daarom ervaringen. Resultaat? Onder meer een format om een criterialijst op te stellen die helpt met kiezen van technologie én leverancier.

Redenen om te kiezen

Digitale toepassingen als eHealth en online platforms kunnen bijdragen aan meer inzicht in je gezondheid. Handig, zeker als je een chronische ziekte hebt. Maar hoe maak je als (zorg)professional een keuze in het grote woud aan technologieën? De 27 deelnemers werkzaam in organisaties binnen en buiten Twente namen deel aan deze interactieve sessie vanuit het programma Vitaal Chronisch Ziek.

Makkelijker technologie kiezen

Start met het verzamelen van verschillende typen eisen. Dat kwam als belangrijkste advies uit het webinar. Een paar belangrijke eisen:

  • Voor welk doel zet je de technologie in?
  • Wie gebruiken de technologie en op welke wijze?
  • Welke eisen stelt dat aan de technologie?
  • Hoe zit het met privacy en security?
  • Op welke plekken wordt de technologie al succesvol ingezet?

Wat zeggen leveranciers?

Met zorgprofessionals, patiënten en andere experts vanuit onder andere ICT, privacy en security stelden we de lijst met criteria op. Na het webinar interviewden we op basis hiervan leveranciers. Hieruit bleken 3 dingen. Allereerst de achterliggende visie van elke leverancier. Daarnaast in hoeverre de technologie elders al succesvol wordt ingezet. En tot slot wat de (nabije) plannen voor ontwikkeling zijn. Binnenkort meer hierover.

Samen kiezen

Eerst gaan we nu kansrijke technologieën evalueren. Daarna maken de partijen met een rol in het zorgproces samen een keuze voor technologie. Wie betrek je daarbij? Wie kiest? Ons advies: Neem daarin de visie van zorgprofessionals op rol van technologie (voor meer persoonsgerichte zorg) in de zorg mee. En … luister goed naar wensen van inwoners en patiënten!

Luisteren via onderwijs

Goed luisteren doen wij zelf onder meer door samen te werken met onderzoekers van UT, ROC van Twente en Saxion. Met zijn allen zitten we namelijk in het programma topfit Citizenlab.  Zo willen we aanbod ontwikkelen vóór en dóór mensen met diabetes type 2. Onderzoek leverde al 5 boeiende inzichten op.

Reacties deelnemers

‘Corona heeft bij ons de meerwaarde van eHealth echt op de kaart gezet. We moeten gewoon starten!’ Zo reageerde een enthousiaste deelnemer Een medisch specialist stelde: ‘Ik denk dat er in de toekomst echt een rol is voor kunstmatige intelligentie, AI. Hiermee verwerk je gemonitorde data en geef je inzicht aan de zorgprofessional én patiënten.’ Een gemeenteraadslid vond deze ontwikkeling interessant om te volgen. Hij kreeg meteen een uitnodiging om van gedachten te wisselen over een rol van een gemeente hierin, met het oog op preventie.

Over Vitaal Chronisch Ziek

De meeste aandacht gaat bij deze programmalijn van Vitaal Twente naar mensen met diabetes. Hoe laten we suikerpatiënten zichzelf beter redden? Hoe houden ze zichzelf in de gaten dankzij technologie? En hoe krijgen we een aantal patiënten uit het ziekenhuis en terug bij de huisarts? Dat onderzoeken we. En zo komen we tot een aantal manieren om deze patiënten met hulp van technologie te ondersteunen.

Meer weten? Format criterialijst opvragen? Webinar terugkijken?

Neem contact op met Annelies Nagtegaal, programmavoorzitter via innovatie@zgt.nl.