De meerwaarde van een technologie

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Je hebt een keuze gemaakt. Gefeliciteerd! Nu gaan we verder met de vraag: Hoe kom ik tot succesvolle inzet van de gekozen technologie? De eerste stap is om samen met de betrokkenen de meerwaarde van de technologie te bepalen.

Wanneer is de inzet van een nieuwe technologie in jouw organisatie van meerwaarde?

Een technologie is in de regel van meerwaarde als het voldoet aan de opgestelde verwachtingen of doelen én wanneer de technologie zoals bedacht wordt toegepast door de beoogde gebruiker(s), zoals professionals, patiënt en/of cliënt. Een technologie kan bewezen effectief zijn bij een andere organisatie, maar wanneer professionals of patiënten de technologie bijvoorbeeld niet goed begrijpen of niet willen gebruiken, én dus niet (goed) toepassen, blijven de verwachte effecten uit. Naast onderzoeken of de technologie daadwerkelijk helpt bij het oplossen van een probleem, is het belangrijk om te monitoren hoe de implementatie verloopt.

De succesformule van implementatie is als het ware een optelsom. Allereerst:

1) Is de technologie geïmplementeerd zoals bedoeld?; én

2) Draagt de technologie zoals beoogd bij aan het oplossen van het probleem?