Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

7 mei 2021

Casemanagers dementie bijpraten over technologie

Vanuit Vitaal Oud sloten we ons kort geleden aan bij het project Samenwerken in de wijk. Dat gaat over de thematiek van dementie en vraagstukken die spelen in de thuissituatie. Het breed samenwerken tussen de verschillende domeinen (als één team in de wijk) helpt bij het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid onder ouderen.

Doelen Samenwerken in de wijk

De komende maanden voert het schakelwijkteam in Enschede Zuid een aantal experimenten uit. Doelen? Onder andere:

 • samenhang
 • nog betere aansluiting van de verschillende taken, zodat de cliënt meer eenheid ervaart in de geboden zorg en ondersteuning
 • aandacht voor vertrouwen, overleg en afstemming
 • gezamenlijke casefinding op basis van casuistiekbijeenkomsten
 • samen zicht krijgen op de vragen van wijkbewoners, zodat vroegsignalering leidt tot hulp, waarmee zwaardere zorg wordt voorkomen of kan worden uitgesteld
 • preventie in de wijk door gezamenlijke wijkgerichte aanpak
  Uitgangspunten: werken vanuit positieve gezondheid en voorkomen van over- of onderbehandeling.

Kennis van zorgtechnologie delen

Vanuit Vitaal Oud deelden we onlangs met Samenwerken in de wijk bijvoorbeeld kennis over integrale samenwerken en over zorgtechnologie. Hard nodig, zo bleek bij verschillende casuïstiekbijeenkomsten met casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, wijkcoaches en POH-ouderenzorg. Want zij kennen lang niet alle technologische oplossingen. En onbekend maakt onbemind.

Leefstijlmonitoring

Enige ervaring helpt om enthousiast te raken en de mogelijkheden te zien bij ouderen thuis en hun mantelzorgers. Zo groeit het enthousiasme over de inzet van de Compaan (tablet voor ouderen) al. Met mensen van het project kijken we ook naar de mogelijkheden van leefstijlmonitoring en alle traditionele huis-tuin-en-keukenoplossingen.