Deze technologie-competenties heeft je organisatie nodig

Op 6 september 2022 vond een Vitaal Café plaats over welke technologiecompetenties zorgorganisaties nodig hebben. Het café leverde belangrijke en nuttige inzichten op voor je zorgorganisatie waarmee inpassen van zorgtechnologie een veel grotere slagingskans krijgt.

Van basic tot verdiepend en ethisch

  • De basis technologiecompetenties van zorgprofessionals zijn: veranderen, vinden, vertrouwen, vaardig gebruiken en vertellen over technologie
  • De verdiepende technologiecompetenties zijn: vooroplopen, verdiepen, verbinden, voorlichten, verbeteren en vervangen.
  • Naast basis- en verdiepende technologiecompetenties is de ethische reflectie op de inzet van technologie een overkoepelende competentie.
  • De basis- en verdiepende competenties vormen samen met ethische reflectie de uitgangspunten om technologie te integreren in het handelingsrepertoire van zorgprofessionals.

Missers rondom competenties

  • Bijna elke (toekomstige) medewerker ziet inzet van technologie als nodig. Maar … de ene medewerker staat er zelf meer open voor of voelt zich er zelf meer comfortabel bij dan de andere. Goed om te beseffen en naar te vragen!
  • Pas op met je vacaturetekst: sommige organisaties schrijven ‘digitale vaardigheden’, maar dat is niet hetzelfde. Vermeld vooral iets over ‘technologíecompetenties’!
  • De technologiecompetenties staan niet op zichzelf. Het is de uitdaging ze te  koppelen aan de functieprofielen binnen de zorg of de competentieprofielen van de opleidingen, zoals CANMEDs.

Meer weten?

Check deze video over inzet van technologiecompetenties.

https://youtu.be/8P-91aTTYSk