Gezocht: meedenkers over sociaal aanraken op afstand

Tijdens de coronacrisis zijn zorgverleners, patiënten en naasten met schrijnende situaties geconfronteerd. Cliënten mochten niet meer bezocht of aangeraakt worden en in de palliatieve fase moest op afstand afscheid worden genomen. Dát moet anders kunnen, vond Saxion. Vind jij dat ook? Denk dan mee.

Inzet van technologie

Voor Saxion Hogeschool was dit aanleiding om te onderzoeken hoe je sociaal aanraken kunt vervangen, simuleren of ondersteunen met technologie. Expertise op het gebied van zorg, sociale aanraking, technologie en ethiek werd hiervoor gebundeld.

Denk mee!

In een vervolgtraject willen de onderzoekers verder uitzoomen. In de zorg is sociaal isolement aan de orde, maar waar nog meer? Vervolgens willen ze weer de vertaalslag maken naar technologie. De onderzoekers zijn op zoek naar partners die de problemen met betrekking tot sociaal aanraken herkennen. Wil je over dit onderwerp meedenken en/of participeren in het onderzoek? Neem contact op met Wouter Weijermars via w.w.weijermars@saxion.nl.

Drie prototypes

Het onderzoek heeft al laten zien dat sociale aanraking vraagt om een combinatie van zintuigen en verschillende soorten interactie. Er drie prototypes hulpmiddelen bedacht: een nekkraag, een slaapkussen en een hulpmiddel waarmee je op afstand elkaars hand stevig kunt vasthouden. Momenteel worden deze prototypes verder ontwikkeld.

Meer weten?

Kijk voor meer info over het project ‘Sociaal Aanraken Op Afstand’ op: