‘Goed bezig’, zeggen partners

Ja, natuurlijk hinderde Covid-19 ook Vitaal Twente bij de plannen in 2020. Toch wisten alle programma’s wél stappen vooruit te zetten. Dat bleek 21 januari 2021 bij de jaarlijkse Partnerdag; dit keer online.

Ga hier naar de balans die we opmaakten per thema:

Of check hieronder de algemene balans van Vitaal Twente, inclusief de samenvatting van de online groepsdiscussies.

Tijd vooruit met eHealth

Zo’n 30 betrokkenen van alle partners van Vitaal Twente deden mee aan de Partnerdag. Ze hoorden onder meer wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland vertellen dat eHealth door corona nog belangrijker wordt. Dat komt goed uit. Want daar zetten wij als Vitaal Twente flink op in.

Zorg, gemeentes & wetenschap

Voorzitter Miriam Hutten maakte verder de balans op: sinds onze start in 2017 doen inmiddels 16 partners mee aan Vitaal Twente. Uniek, omdat zorg in de breedste zin, gemeentes én wetenschap meedoen. Sowieso zei ze over gezondheid en preventie: “Je hoeft niet allemaal een rendier te zijn; word gewoon een wandeldier.”

Twente loopt voorop

“We lopen in Twente vóór op veel plekken in het land wat betreft preventie”, vulde Ilse aan. Hoe dat komt? “Onder meer door hoe de UT meedoet, hoe Regio Twente is georganiseerd en hoe Menzis als grootste zorgverzekeraar het voortouw neemt. Zoiets hebben veel andere gebieden niet.”

Verder kijken dan Twente en daarvan leren

Miriam vervolgde met uitleg over hoe Vitaal Twente een van de eerste preventiecoalities in Nederland was. En dat deze aanjaagsubsidie deze zomer stopt. “De subsidie hielp ons goed in de opstartfase. We werken er nu aan om zonder subsidie financieel sterk te zijn.” Daarnaast is Vitaal Twente een van de 72 Europese reference sites: “We kunnen dus kijken wat ergens anders al goed werkt en onze eigen goede voorbeelden met anderen delen.”

Samenvatting break-out

Na het opmaken van de balans hielden de deelnemers in kleine groepjes discussies over de ingeslagen weg en de toekomst van Vitaal Twente. Wat bleek? Vitaal Twente is meer hands-on, aldus veel blije deelnemers. Tegelijkertijd zien ze nog een kloof tussen theorie en praktijk bij een aantal partners. En tussen de praktijk en bestuurders. Daarom kwamen er nuttige adviezen naar voren, zoals:

  • Blijf mensen meenemen binnen een project; hou oog voor de stap van kennis naar doen, juist ook bij partners waar technologie niet vanzelfsprekend is.
  • Blijf naar buiten kijken door het contact en de zichtbaarheid met andere (zorg)overleggen te vergroten.
  • Stel naar buiten toe scherper welk stukje van de puzzel Vitaal Twente oplost en dat we ons onderscheiden dankzij de aansluiting van UT en Saxion.