Het meten van uitkomstmaten

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Het is goed om te monitoren wat het effect van een technologie is op de gewenste uitkomsten. Dit monitoren gebeurt dan op verschillen thema’s. Deze thema’s zijn acceptatie en effectiviteit.

  • Onder acceptatie kunnen we verschillende factoren scharen. Die factoren zijn vaak afhankelijk van de gekozen technologie. Gebruikelijke factoren zijn: bruikbaarheid, gebruiksgemak, aantrekkelijkheid, controle, vertrouwen, houding en intentie tot gebruik.
  • Naast deze factoren kan de klinische effectiviteit onder de loep genomen worden. Vaak is dit al gedaan.

De website “Meetinstrumenten in de zorg” geeft een goed overzicht van de gebruikte meetinstrumenten, oftewel vragenlijsten en testen, die bekend zijn in de zorg.