Faal- & succesfactoren e-health bij internationale ouderenweek

De manier vernieuwen waarop we ouder worden in Europa – dat stond centraal tijdens de European Week of Active & Healthy Ageing, van 18 tot en met 21 oktober in Italië. Vitaal Twente-voorzitter Miriam Hutten en bestuurslid Lex van Velsen hielden en begeleidden sessies.

Faal- en succesfactoren rondom zorgtechnologie

Op 18 oktober gingen onder leiding van Lex 30 experts vanuit heel Europa met elkaar in gesprek over de faal- en succesfactoren voor implementatie en opschaling van zorgtechnologie. Vitaal Twente was hierbij een van de casussen die werd gepresenteerd en besproken. Hieronder ontdek je belangrijke lessen die voor het voetlicht kwamen.

Belangrijke lessen

  • (zorg)Professionals zijn vaak zo druk met hun eigen werk en wereld dat ze de mogelijkheid om te innoveren en te verbeteren dan niet zien;
  • De uitdagingen op organisatorisch gebied zijn veel moeilijker te tackelen dan de technische uitdagingen;
  • Murphy’s law is ook hier van toepassing: alles wat een keer fout kan gaan, zal een keer fout gaan.
  • Gebruik ‘super’-burgers als ambassadeur van de technologie; laat hen ook helpen met training geven.

Inspiratie vanuit Italiaanse aanpak

Twee onderwerpen op het meerdaagse (online) congres waren afkomstig uit Italië. Allereerst het TreC Citizens Personal Health Record Ecosystem uit Italië. Oscar Mayora was hierbij de spreker, namens het Center for Health & Wellbeing at Fondazione Bruno Kessler. Hij deelde succesverhalen over mensen met diabetes en over geocaching dat ouderen in beweging bracht.

Daarnaast vertelde Oscar Zanutto, ISRAA-Faber Coordinator, over valkuilen en kansen rondom E.CA.R.E.: Elderly Home Care Residential Engagement. Hij liet daarbij onder meer het effect bij ouderen zien van een ecosysteem van apparaten en mobiele apps.

Wat kunnen we leren van ‘de Italiaanse’ aanpak?

Bekijk de succesverhalen en ervaringen terug in de presentatie: slide 1 t/m 12  over Vitaal Twente, slide 13-20 over Osca Mayora en vanaf slide 21 over Oscar Zanutto.

Over de week

De week is een jaarlijks Europese netwerkevent en uitwisselplatform om innovatieondersteuning en inter-disciplinaire samenwerking te bieden bij het actief en gezond ouder worden.