Uitkomst jaarcongres: hybride zorg wordt norm

Hoe kan de zorg betaalbaar maar ook uitvoerbaar op de arbeidsmarkt plaatsvinden? Dat was één van de vragen die UT-onderzoekers Lisette van Gemert-Pijnen, Bart Nieuwenhuis en Melanie Lindenberg onderzochten. De uitkomsten deelde Lisette als keynote speaker op 2 november op het jaarcongres van Vitaal Twente, tijdens het TechMed Event op de UT.

Op dit congres presenteerden we ook hoe wij zorgtechnologie in de regio zien: als instrument om mee te helpen aan gezondere, gelukkiger en vitalere Twentenaren. Dat instrument is veel beter in te zetten bij complexe zorgprocessen én voor preventie. Onze rol hierbij? Het duwtje geven om hierin te innoveren. Met als ’toverwoord’: samenwerken!

Onderzoek/rapport digitalisering in de zorg

Lisette en Bart deden onderzoek naar digitalisering in de zorg. Hiervoor gebruikten ze allerlei veldstudies:

 • beeldzorg en smartglasses (minder fysieke consulten)
 • telemonitoring bij hartfalen (voorkomen calamiteiten, voor meerdere aandoeningen benutten)
 • blended care in GGZ (meer zorg verleend, betere integratie in werkproces)
 • artificial intelligence op de IC (geen kostenbesparing)

Conclusie: hybride zorg wordt de norm, dus ga ervoor!

Hybride zorg wordt de norm, stelt Lisette inmiddels. Dat bevestigt ook het IZA, het Integraal Zorg Akkoord van de overheid. Dat vraagt om digitalisering die versneld en verbeterd wordt uitgevoerd. Wat dit lastig maakt of wat hiervoor nodig is?

 • Niemand is verantwoordelijk voor de implementatie
 • Handreikingen van overheid en zorgverzekeraars schieten vaak te kort
 • Betere richtlijnen en facilitering helpen
 • Financiering voor integrale zorg en meer flexibiliteit zijn nodig
 • Er zijn transitiegelden; gebruik ze!

Check het rapport en start binnen jóuw zorgorganisatie

Vitaal Twente gaat de komende tijd belangrijke adviezen uit het rapport meer onder de aandacht brengen. Doel: jóuw organisatie verder helpen met -opstarten, invoeren en/of uitbouwen- van zorgtechnologie. Ontdek hier waar jóuw kansen liggen:

3 pijlers voor Twente

We sluiten aan bij 3 belangrijke thema’s in de zorg. Tijdens het jaarcongres gingen de deelnemers daarom na het gezamenlijke hoofdgedeelte in 3 groepen uiteen om door te praten over een van deze thema’s:

 • voorkomen van zorg
 • verplaatsen van zorg
 • vervangen van zorg

Knelpunten bij voorkomen van zorg

De aanwezigen noemden in de groepssessie rondom voorkomen van zorg ook problemen waar ze tegenaan liepen. Herken jij ze?

 • privacy van gebruikers borgen bij data verzamelen via bijvoorbeeld apps
 • moeilijk om de juiste doelgroep te bereiken, zeker als die ook beperkt gezondheids/digitaal vaardig is
 • krijgen de cliënt en de professional vergoeding voor deelname respectievelijk voor de tijd
 • veel (sport)apps verzamelen losse data; hoe kun je die koppelen aan een Elektronisch Cliënten Dossier? En hoe weet je als professional welke apps geschikt zijn om jouw cliënten op te wijzen?

Succesvolle voorbeelden technologie bij voorkomen van zorg

In de themasessie kwamen boeiende voorbeelden uit de regio naar voren wat betreft ingezette technologie:

 • Fitcoins in Goor via activiteitentracker
 • Apps en smartwatches -> zelfmonitoring. Beloningssysteem kan hier beter.

Van valkuil naar kans bij verplaatsen van zorg

Waar verplaats je zorg naartoe als je hiermee begint? Dat kan verschillen. Bijvoorbeeld naar eenvoudiger zorg. Naar de thuisomgeving, om met technologie te zorgen dat mensen minder lang in het ziekenhuis verblijven, of om er juist te kunnen blijven. Of naar zorgverleners/patiënten die zélf niet meer hoeven te verplaatsen, omdat ze op afstand helpen of worden geholpen. Op welke manier je zorg ook verplaatst, de deelnemers van het jaarcongres maakten allemaal wel risico’s op dit gebied mee. Die vertaald we naar tips om valkuilen te voorkomen:

 • Bedenk niet steeds nieuwe technologie, maar gebruik meer bestaande mogelijkheden
  Veel ideeën strandden na een proefperiode. Bijvoorbeeld omdat het geld op is. Omdat zorgverleners in oude gewoonten terugvallen. Of omdat zorgverleners niet de tijd krijgen om dit soort problemen te vermijden.
 • Deel je mislukkingen/fouten en leer van de fouten/kennis van anderen
  Te vaak blijkt dat organisaties dezelfde fouten maken, omdat het projectenproces niet voldoende in kaart wordt gebracht en alle gemaakte fouten niet duidelijk zijn
 • Zoek meer verbinding met andere zorgorganisaties om de grote stap echt te maken
  Veel organisaties doen dit nog te weinig en dat maakt de grote stap veel moeilijker
 • Wissel meer data uit/koppel meer data aan elkaar en filter overbodige data

Wat meehelpt aan het succes bij vervangen van zorg

Een van de grootste valkuilen die deelnemers van het jaarcongres binnen dit thema constateerden? Groot beginnen met andere organisaties, kost te veel. Organisaties willen daarom klein beginnen en ‘gewoon doen’, maar lopen dan  juist weer het risico dat ze niet voorbij de pilotfase komen. Een lastige spagaat dus. Wat daarbij meespeelt? Soms lijkt technologie interessant, zoals bij beeldbellen waarbij je meer afspraken met patiënten kunt maken; maar … dan krijg je weer minder per patiënt vergoed door de zorgverzekeraar …  Specifieke succesfacoren die aanwezigen noemden:

 • Vraag hulp bij implementatie
  Binnen Vitaal Twente vind je veel (onderzoeks/onderwijs)partners die klaarstaan
 • Maak iemand of een groep in je organisatie ‘eigenaar’ van de technologische oplossing
 • Data delen is een randvoorwaarde voor een geslaagd project

Voorbeelden bij vervangen van zorg

In de zaal bij dit thema kwamen ondertussen bij het jaarcongres mooie praktijkvoorbeelden voorbij. Goede initiatieven om te delen en door geïnspireerd te raken:

 • ZGT werkt aan een virtueel diabetescentrum
 • MST kijkt meer naar beeldbellen en thuismonitoring
 • samenwerkingsverband Santeon (7 topklinische ziekenhuizen) werkt aan thuismonitoring
 • Thuisarts.nl

Uitkomsten: hoe gaat Vitaal Twente je verder helpen?

In het laatste deel van het jaarcongres riepen we deelnemers op om hun uitkomsten van deze dag te delen. Dat gebeurde via de Mentimeter, een manier om de meningen te pijlen en reacties meteen op een beeldscherm te vertonen. Een aantal van de reacties leiden voor ons tot een aanbod om jouw organisatie verder mee te helpen:

 • Inspireren en organisaties meer van elkaar laten leren
  Hoe: we lanceren binnenkort de nieuwe website, waarin we meer activiteiten delen in de regio en landelijk. Hierin zit ook  een platform met best practices. Briljante mislukkingen zijn nog welkom!
 • Meer onderzoeks- en ervaringskennis delen
  Hoe: we houden Vitaal Cafés, delen de uitkomsten via site, inspiratie-updates en social media
 • Meer mensen/organisaties samenbrengen (netwerk faciliteren)
  Hoe: we houden Vitaal Cafés, jaarcongres en laten zien welke partijen in de regio waar mee bezig zijn
 • Hulp om transitiegeld te vinden
  Hoe: op onze nieuwe website komt een pagina met zorgtechnologie-subsidies

Meer weten? Hulp nodig?

Mail als partner van Vitaal Twente je vraag, wens, project of idee naar info@vitaaltwente.nl. Wij denken dan graag met je mee en brengen je waar mogelijk in contact met andere partners die je verder helpen.