• /
  • Impressie lunchbijeenkomst Gluren bij de buren, eHealth implementatie do’s en don’ts

Impressie lunchbijeenkomst Gluren bij de buren, eHealth implementatie do’s en don’ts

ZGT was 23 mei jl. gastheer voor 45 geïnteresseerden die zich in hun dagelijks werk vanuit verschillende achtergronden richten op implementatie van eHealth. Na welkomstwoord door Annelies Nagtegaal (Smartup Innovation manager ZGT, lid werkgroep borging) deelde Frits Oosterveld, lector gezondheid en bewegen, een visie op borging van eHealth vanuit de werkgroep borging.

Implementatie (en dus borging) van eHealth kan op verschillende niveaus: micro (eindgebruiker), meso (processen) en macro (organisatievromen). Als je dan kijkt naar de verschillende fases waarin organisaties en technologieën zich bevinden, dan heeft Vitaal Twente van alle fases kennis in huis. Van ontwikkeling van technologie tot en met evalueren en duurzame implementatie van bewezen effectieve toepassingen. In alle fases zijn er borgingsvraagstukken die we moeten oplossen om technologie écht effectief in te kunnen zetten.

Samen werken aan gedeelde uitdagingen
Juist de samenwerking van de partners in Vitaal Twente maakt dat we deze kennis
op verschillende niveaus in huis hebben en toepasbaar kunnen maken voor anderen. Niet zelf het wiel uitvinden maar samenwerken aan gedeelde uitdagingen. De komende periode ontwikkelt de werkgroep een agenda voor de komende 1,5 jaar om partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het inbedden en opschalen van technologie.

Tijdens de lunchbijeenkomst worden inhoudelijke bijdragen gedeeld door: Ina Flierman, Programma coördinator innovatie Roessingh, Eric Wolkotte, directeur TZA en Harmieke van Os, hoofddocent/onderzoeker Saxion Living Technology, deelden hun ervaringen, do’s en don’ts. Partners vinden de presentaties op onze kennisbank (hiervoor moet u inloggen).

Interactieve sessie
Na inhoudelijke presentaties volgde een interactieve sessie en discussie met alle aanwezigen. Zo werden knelpunten, dilemma’s, kansen en aanwezige expertise opgehaald. Met deze opbrengst gaat de werkgroep borging na de zomer verder.

Hoe nu verder?
Dit najaar organiseert de werkgroep een volgende bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomt is werken aan een gezamenlijke agenda en actieplan voor de opgehaalde uitdagingen met de opgehaalde kansen en expertise. Datum en meer informatie volgt!

Vragen?
Heeft u vragen voor de werkgroep borging? Neem dan contact op met info@vitaaltwente.nl of a.bloemers@zgt.nl.