Initiatieven beeldbellen in de regio

Verschillende organisaties in de regio maken al langer of nog maar net gebruik van beeldbellen. Hoe doen ze dat en waar lopen ze tegen aan. Een rondje langs de velden leverde een inkijk op in het beeldbellen bij:

  • de Centrale Huisartsenpost Almelo
  • het MST

Beeldbellen op de huisartsenpost
De Centrale Huisartsenpost Almelo/Federatie Eerstelijnszorg Almelo (CHPA/FEA) heeft al een aantal jaren positieve ervaring opgedaan met beeldbellen op de huisartsenpost in Almelo. Dit zetten zij bijvoorbeeld in om mee te kijken met een patiënt, bijvoorbeeld om een wond te beoordelen. Hierbij maken zij gebruik van FaceTalk. Het werkt via een veilige verbinding en het is zowel voor de zorgverlener als voor patiënt gemakkelijk te gebruiken. Daarnaast biedt FaceTalk de mogelijkheid om beelden te bewaren (bij veel aanbieders kan dit niet) om er van te kunnen leren en eventueel ter ondersteuning bij calamiteiten of klachten.

Er bij de CHPA/FEA nauwelijks nog ervaring met beeldbellen in de huisartsenpraktijken. Maar met de Corona-crisis stroomden de verzoeken binnen voor een beeldbeloplossing. Lidwien Kruijswijk Jansen, directeur Innovatie & ICT van de CHPA/FEA vertelt: “Omdat we op de huisartsenpost ervaring hebben met FaceTalk, hebben we heel pragmatisch ook gekozen voor deze oplossing als antwoord op de vraag uit de huisartsenpraktijken. Ook was het financieel aantrekkelijk omdat er geen extra kosten aan verbonden waren om dit verder uit te rollen in de praktijken. We vonden dit niet het moment om met iets nieuws te experimenteren. Inmiddels draait FaceTalk bij ca. 60 huisartsen. Enkele huisartsen hebben voor andere oplossingen gekozen. Of hebben er bewust voor gekozen om beeldbellen (nog) niet aan te bieden. Dit is ook prima. Tijdens de uitrol hebben we onder andere contact gehad met onze ‘huisartsenburen’, THOON en HCDO (Deventer eo), die ook FaceTalk als oplossing hebben gekozen. We hebben naast alle handleidingen, juist ook onze ervaringen met veelvoorkomende foutmeldingen inclusief de oplossingen gedeeld. Zo hebben we wat aan elkaars ervaring!”

Voor digitaal vergaderingen en (op termijn) ook scholingen heeft de CHPA/FEA gekozen voor Zoom. Lidwien: “Het is een prettige tool die voor gebruikers makkelijk werkt. Je kunt met veel gebruikers tegelijk vergaderen. Ook hier hebben we nauw contact met zowel THOON als HCDO gehad. Ook deze regio’s hebben voor deze oplossing gekozen.”

De huisartsenposten in Twente (SHT en CHPA) werken op dit moment nauw samen om hun systemen zoveel mogelijk voor te bereiden op eventuele crisisscenario’s waarbij patiënten uit de beide huisartsenregio’s bijvoorbeeld gezamenlijk op één locatie gezien worden. “Ik vind dat we, juist nu in crisistijd, ons continu af moeten blijven vragen welk probleem we aan het oplossen zijn en goed over onze (regionale) ICT-oplossingen moeten nadenken en afstemmen. Als deze tijd iets duidelijk maakt, is dat ICT van essentieel belang kan zijn,” aldus Lidwien.

Beeldbellen met patiënten en externe specialisten in MST
Op dit moment is MST bezig met het uitrollen van FaceTalk binnen het ziekenhuis. Vanwege het coronavirus is de vraag naar beeldbellen toegenomen op afdeling. Er wordt klein gestart met een pilot op een aantal afdelingen. Het doel is om de pilotafdelingen kennis te laten maken met de functionaliteit beeldbellen. Aan patiënten en zorgprofessionals wordt steeds gevraagd hoe tevreden ze zijn over de functionaliteit.

De doelstelling binnen MST is om poliklinische en intercollegiale consulten te digitaliseren door middel van digitaal beeldcontact. Bram Bolscher, implementatiecoördinator MST: “We willen graag waar mogelijk zorg op afstand dichtbij de patiënt leveren. Zodat deze thuis kan blijven voor een consult en niet naar het ziekenhuis hoeft te komen als dat niet echt noodzakelijk is. Dit is patiëntvriendelijk, zeker bij ouderen en patiënten die ver van ziekenhuis wonen. Bovendien is in veel gevallen geen familie of mantelzorger nodig om een patiënt naar MST te begeleiden.
Andere doelstelling is om met beeldbellen eerder medisch specialistische expertise te kunnen bieden. Dit leidt mogelijk tot het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn en het reduceren van poliklinische bezoeken (herhaalbezoeken) bij chronisch zieken.”

MST heeft gekozen voor FaceTalk, een gebruiksvriendelijke webapplicatie, die de mogelijkheid biedt om een veilige en directe videoverbinding te verzorgen tussen verschillende partijen. Denk hierbij gesprekken tussen arts en patiënt, maar ook tussen specialisten die werkzaam zijn binnen verschillende zorginstellingen. Artsen en patiënten kunnen deelnemen via een computer, laptop, tablet of smartphone.

“Op dit moment zijn er twee afdelingen gestart met het faciliteren van poliklinische herhaalconsulten doormiddel van FaceTalk. De eerste reacties van de afdelingen en de patiënten zijn positief!” vertelt Bram. “We hopen dat alle artsen die FaceTalk nu gebruiken steeds bekender worden met de toepassing zodat ze in deze tijd zoveel mogelijk mensen op afstand kunnen helpen.”

NB. MST heeft i.v.m. de COVID-19 uitbraak tijdelijke licenties aangeschaft voor Microsoft Teams om o.a. digitaal vergaderingen voor iedereen mogelijk te maken. Medisch Specialisten die niet deelnemen aan de pilots met FaceTalk mogen tijdelijk Microsoft Teams gebruiken om te beeldbellen met patiënten.