Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heb je login gegevens nodig. Je kunt login gegevens aanvragen wanneer je organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kun je deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Hebt je een idee? Laat ons helpen!

Wil je graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kun je hier je idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met je idee om en nemen contact met je op.

Wil je ook een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.
  Ik heb de privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

19 juli 2018

Spelregels aanmelden projecten

Geweldig dat u Twente(naren) vitaler wilt maken. En dat u hiervoor een project voor technische vernieuwing wilt aanmelden. Voor u dit aanmeldt, controleer uw project op onderstaande spelregels en vink ze allemaal af.

Project: fases en technologie

 1. Uw project heeft duidelijk te maken met een stuk technologie
 2. De fase van ontwikkeling van de technische toepassing staat duidelijk beschreven (TRL: Technology Readiness Level)
 3. *De fases van de ontwikkelingen die nog komen, staan duidelijk beschreven: welk TR-niveau wilt u aan het eind bereiken

Behoefte van mensen:

 1. U hebt goed beschreven voor welke groep inwoners uw product of dienst is
 2. *Uw product of dienst helpt direct mee aan En u laat zien dat die behoefte er is.
 3. *Uw product of dienst is na afloop van het project op grotere schaal in te zetten voor de doelgroep..

Verwachte impact/effect

 1. U hebt goed beschreven hoe uw product of dienst de mensen vitaler maakt.
 2. U hebt goed beschreven hoe u meet dat uw product of dienst de mensen vitaler maakt. Of hoe uw project invloed heeft op de vitaliteit.

Plan van aanpak

 1. Bij de beschrijving van uw project hebt u een plan van aanpak dat haalbaar is.
 2. U hebt de partijen beschreven die te maken hebben met uw project (stakeholders); een aantal van hen doet mee in het project, waarvan 2 partijen al partners van Vitaal Twente zijn.
 3. In uw plan van aanpak staat duidelijk hoe u de voortgang en resultaten bijhoudt (monitoring en evaluatie).
 4. In uw plan van aanpak staat hoe uw product of dienst na het project is opgenomen in de reguliere zorg of in het dagelijks leven van burgers. Bij complexe producten of diensten staat beschreven hoe dit na maximaal 3-5 jaar blijvend gebruikt wordt voor vitaliteit.
 5. Beschrijf hoe uw product of dienst structureel gefinancierd wordt in maximaal 3-5 jaar.dus geen afhankelijkheid van bijvoorbeeld subsidies. Doe bijvoorbeeld een quickscan sROI (social Return on Investment) om te onderzoeken waar de kosten en de opbrengsten liggen, zodat met alle betrokken partijen wordt gesproken over de financiering <hyperlink naar dit item op de kennisbank>

* Als u een van deze punten niet duidelijk beschrijft, heeft het plan volgens ons valkuilen die we juist willen voorkomen. Dan neemt Vitaal Twente het plan niet op binnen een van de thema’s.

Project aanmelden?

Download hier het format voor de projectomschrijving.