Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

21 januari 2021

Vitaal Chronisch Ziek – de balans van 2020

Op 21 januari maakten we tijdens de Partnerdag de balans op van het thema Vitaal Chronisch Ziek. Annelies Nagtegaal (ZGT), kartrekker van dit thema, deelde waar we nu staan.

Vertrekpunt voor 2020

Op de partnerdag van 2019 spraken we af dat wij werken aan zorg die slimmer, efficiënter en meer op de persoon gericht is. In het bijzonder via technologie. We starten bij mensen met diabetes type 2. Oersoonsgericht, omdat ‘one size fits all’ niet bestaat; zeker niet als het gaat om leven met een chronische ziekte. Digitale toepassingen zijn er volop, maar nog te weinig gebruikt in de zorg. Mensen met onder meer diabetes type 2 kunnen hier hun voordeel mee doen.

De doelen van Vitaal Chronisch Ziek zitten trouwens goed verankerd in de regiovisie Twente Beter (ontstaan uit samenwerking tussen partijen in de regio).

Technologie kiezen, hier staan we in 2021

Annelies liet zien wat we al bereikten. En wat er als vervolg voor dit jaar op de planning staat:

  1. Business case opgesteld – die bleek heel rendabel
  2. Selectietool ontwikkelen – hoe kies je eigenlijk?
  3. Technologieën analyseren – veel mogelijkheden ontdekt
  4. Technologieën uitproberen & burgers erbij betrekken– start maart 2021

Technologie kiezen: veel smaken

“Er zijn veel smaken qua toepassingen. De ene toepassing is uitgebreider dan de ander. Wat biedt meerwaarde voor wie en wie kiest eigenlijk?”, schetste Annelies de uitdaging. “Dat maakt kiezen best lastig. Daarom hebben we besloten niet meteen technologie te kiezen. We gaan uitproberen! Dat doen we zowel binnen ZGT als daarbuiten, samen met professionals én vooral: met mensen met diabetes type 2. Zij zijn tenslotte de experts in hun leven met diabetes!

Mandje met technologie voor & door mensen met diabetes

Hiervoor werken we samen met onderzoekers van Topfit Citizenlab. Wat kiezen mensen met diabetes type 2? Wat zijn hun verwachtingen vooraf en ervaringen achteraf? Wat motiveert hen en wat is lastig? Hiermee starten we in maart 2021.

Platform voor thuismeting

Professionals in ZGT verkennen in hoeverre mensen met diabetes type 2 thuis waarden willen bijhouden en monitoren via een platform. In de pilot kunnen zij bijvoorbeeld zelf hun glucosewaarde, beweging, bloeddruk en gewicht invoeren en monitoren. Het platform geeft inzicht in waarden die patiënten verzamelen via verschillende apps en/of sensoren; zowel voor hén als voor hun zorgprofessional. Hoe(veel) helpen deze objectieve gegevens als je grip wilt op de ziekte?

Meedenken en/of doen? Ideeën zijn van harte welkom via info@vitaaltwente.nl!

Ga hier naar de terugblik op de algemene balans Vitaal Twente tijdens de partnerdag 2020.