Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

21 januari 2021

Vitaal Oud – de balans van 2020

Op 21 januari maakten we tijdens de Partnerdag de balans op van het thema Vitaal Oud. Nicole Ketelaar (Saxion), vervangend kartrekker van dit thema, deelde waar we nu staan.

D’r an met dementie?

In 2020 keken we waar we van betekenis kunnen zijn als het gaat om ouderdom en gezondheidproblemen. Dementie kwam hiervoor in beeld, omdat het een complexe aandoening is waarbij veel vragen spelen.

…of een bredere focus?

Tijdens de partnerdag bevestigden mensen dat dementie een enorm belangrijk vraagstuk is. Tegelijkertijd vonden deelnemers dat er rondom Vitaal Oud nog meer en bredere vraagstukken liggen. Zoals eigen regie houden en langer thuis blijven wonen. Hoe en hoeveel we de focus aan de ene kant breder en aan de andere kant scherper stellen, krijgt de komende tijd prioriteit.

Plannen 2021

Dit jaar gaan we met het onderwerp dementie het volgende doen, in deze volgorde:

  1. Missie/visie scherper stellen
  2. Activiteitenplan maken
  3. Samenwerken met bestaande partijen (zoals Dementie Twente en Samenwerkingsagenda Twente)
  4. Met de doelgroep om tafel (ouderen, mantelzorgers)

Ga hier naar de terugblik op de algemene balans Vitaal Twente tijdens de partnerdag 2020.