Leren van landelijk netwerk, wandelproject én regionaal onderzoek

Wat valt er veel van elkaar te leren! Dat ervaren Alie Postma en Gerhard Meesterberends, projectleiders van Elke Tukker Bewust Gezond. Zij hopen dat jij je voordeel doet met hun leerervaringen. Zoals van hun aansluiting bij het landelijke leernetwerk rondom positieve gezondheid én wandelproject De Pas Erin.

Veel ‘losse’ gezondheidsinitiatieven

In Twente ervaren we onze gezondheid als prima. Cijfers laten iets anders zien: onze gezondheid blijft achter bij de rest van Nederland en we lopen veel gezondheidsrisico’s. “Veel organisaties en instanties in Twente hebben nieuwe initiatieven om gezondheid en zelfstandigheid te houden en te verbeteren”, schetst Alie. “De versnippering maakt echter dat er nog onvoldoende duurzaam wordt geacteerd.” Binnen het project Elke Tukker Bewust Gezond werken partijen daarom aan verandering.

Daarom zitten 4 Twentse gemeenten in dit project

Om Twente minstens net zo gezond te krijgen als de rest van Nederland is er sinds voorjaar 2022 Elke Tukker Bewust Gezond. De kern van dit project? Leren. “Dus open staan voor elkaar, respecteren en belangen delen en uiteindelijk inwoners een keuze te laten maken”, legt Alie uit.

“Een aantal kernpartijen, waaronder de 4 gemeenten Enschede, Tubbergen, Dinkelland en Hof van Twente, brengen hiervoor hun kennis en expertise in dit project samen.”

De gemeenten weten dat de keuze om gezonder te leven uiteindelijk bij de Tukker zélf ligt. Zij pakken daarom hun rol in de universele preventie door een gezonde leefstijl te stimuleren.

Rol voor kennisinstellingen bij infrastructuur voor betere gezondheid

Alie vertelt hoe de gemeenten samen willen leren van de lokale initiatieven – per gemeente één – en van elkaar. “Hiervoor laten we kennisinstituten Saxion en Roessingh Research & Development, partners van Vitaal Twente, de lokale initiatieven op bepaalde thema’s onderzoeken. Ook gaan zij de resultaten en geleerde lessen lokaal helpen borgen in beleid en uitvoering.” Wat hiervoor nog ontbreekt? “Een lokaal samenhangende, en integrale gezondheidbevorderende infrastructuur. Die infrastructuur zijn we daarom op dít moment samen aan het ontwikkelen.”

Beginfase: juiste mensen en opstap naar beleid en start

Vanuit Elke Tukker Bewust Gezond leggen Alie en Gerhard nu verbindingen tussen beleid, initiatief (uitvoering) en de onderzoekers. “Dat betekent het nodige overleg om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen voor onderzoek naar de initiatieven. Daarnaast zetten we de borging van beleid en uitvoering op in de zogenaamde lokale gezondheidbevorderende infrastructuur.”

Hindernissen op weg naar gedragsverandering

Inmiddels is het project 8 maanden onderweg. Wat ziet Gerhard als grote uitdaging? “De hervormingen die op gemeenten afkomen verbinden met de onderzoeksopzet. Zo willen we komen tot resultaten van de onderzoeken die te vergelijken zijn.” En dat is een innovatie in de samenwerking van publieke en private partners, schetst hij. “Een innovatie die voor borging en continuïteit van de publieke gezondheid moet zorgen. En uiteindelijke moet leiden tot een gedragsverandering bij onze inwoners.”

Van bewustwording naar uitvoering

Over de fase waarin het project zich nu bevindt, is de projectleider helder: “We weten elkaar nu goed te vinden. Er ontstaat bewustwording bij de gemeenten, onderzoekers, inwoners en initiatieven. De volgende stap? Het onderzoeken daadwerkelijk uitvoeren, leren en de geleerde lessen goed borgen.”

Leren van wandelproject

“In het kader van leren van elkaarhebben we inmiddels een fijne samenwerkingsrelatie opgebouwd met het project De Pas Erin”, haakt Alie in. Dit project versterkt wandelinitiatieven in Noord- en Oost-Gelderland. “Binnenkort plannen we gezamenlijke sessies: om te leren van elkaars onderzoeksplannen en van manieren om de opzet van onze projecten te kunnen borgen in het gemeentelandschap en bij de inwoners.”

Gerhard ervaart hierin een belangrijke rol voor zichzelf: “Duurzaam borgen is een wezenlijk onderdeel van dit project. We zien dat alle initiatieven – ook bij andere gemeenten – hier ook aan het zoeken zijn hoe dit te organiseren.”

Meedoen aan leernetwerk rondom positieve gezondheid

Naast leren van elkaars projecten in Twente, willen de projectleiders met Elke Tukker Bewust Gezond ook leren van een landelijk leernetwerk. Hier is het project inmiddels bij aangesloten, stelt Alie: “Dit netwerk bestaat uit zo’n 10 projectgroepen door het hele land; projecten die allemaal iets doen rondom positieve gezondheid. Eens in de zoveel tijd komen we samen. Hier kunnen we leren van elkaars fouten en successen. Superleuk!”

Najaar 2022 kwam het landelijke leernetwerk al op bezoek in Twente om te leren over slimmer financieren van preventie.

Plannen voor 2023: onderzoek starten & besluiten over infrastructuur

Projectleiders Gerhard en Alie werken voor 2023 aan het volgende:

  • Start van het onderzoek rondom het Beweegpark in Dinkelland door Saxion & Roessingh Research & Development
  • Besluitvorming over de infrastructuur en de basis van het project

Meer weten? Contact leggen

Ga naar de speciale projectpagina Elke Tukker Bewust Gezond.