Masterclass Quick Scan SROI

Een Quick Scan SROI geeft snel inzicht in de maatschappelijke impact per stakeholder van een innovatie. De uitkomsten geven een bruikbaar beeld om te besluiten of een project wel of niet moet starten, welke stakeholders betrokken moeten worden en hoe de verandering moet worden ingericht. Een Quick Scan SROI helpt om bewust te kiezen voor innovaties die écht impact hebben.

Programma

Tijdens deze masterclass ga je zelfstandig of met een mededeelnemer aan de slag met een Quick Scan SROI voor een eigen innovatie of product. We starten met de algemene informatie over de methodologie en je maakt kennis met de Sinzer SROI-tool. Door discussie met elkaar en professionals bouw je de Quick Scan SROI steeds verder op.

De masterclass Quick Scan SROI wordt verzorgd door Maarten Ploeg en Pim Ketelaar van Vital Innovators en Stephanie Jansen – Kosterink van Roessingh Research and Development (RRD) namens Vitaal Twente.

Deelnemen aan de Masterclass Quick Scan SROI 2020?

Data

Dag 2 – woensdag 23 september van 10.00 – 16.00 uur

Dag 3 – vrijdag 23 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Dag 4 – woensdag 11 november van 10.00 – 17.00 uur

Kosten

Gratis voor leden van Vitaal Twente, Vrienden van Vitaal Twente krijgen een reductie van 50% en externen betalen 1500 euro (excl. BTW).

Aanmelden

Aanmelden kan tot 28 augustus 2020 door een mail te sturen aan Stephanie Jansen-Kosterink via s.jansen@rrd.nl. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Let op: er zijn nog slechts twee plaatsen. De aanmelding voor de masterclass is overdraagbaar. Wanneer binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus de aanmelding wordt ingetrokken zal één derde van de kosten in rekening worden gebracht.