Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Partner of vriend worden?

Wilt u partner of vriend worden van Vitaal Twente? Laat dan uw gegevens achter in dit formulier en wij nemen contact met u op.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

Over Vitaal Twente

Vitaal Twente verbindt organisaties om duurzame implementatie van technologische innovaties te realiseren.

De missie van Vitaal Twente is:
"Twente, de vitaalste regio in Nederland."

Doelstelling van Vitaal Twente

Vitaal Twente heeft ten doel via samenwerking initiatieven te ontplooien om daarmee haar missie ‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ te realiseren alsmede het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, eventuele bijdragen van partners, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. Vitaal Twente heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Lees ook over VitaalTwente op Loketgezondleven: https://www.loketgezondleven.nl/vitaal-twente

Hoofdlijnen beleidsplan

Vitaal Twente richt zich op grond van een behoefteanalyse onder cliënten/klanten op realisatie en duurzame implementatie van technologische innovaties voor welzijn, veiligheid en bewaking en voor behandeling en verzorging. Om dit te bereiken kent de stichting Vitaal Twente de volgende activiteiten:

 • Identificeren van de risicofactoren, behoeften en preventieve interventies.
 • Monitoring en evaluatie maken integraal deel uit van de procescoördinatie.

Lees hier het beleidsplan Vitaal Twente

Bestuursleden van Vitaal Twente

Het bestuur van Vitaal Twente bestaat uit:

 • Mevr. M. Vollenbroek-Hutten, Universiteit Twente (voorzitter)
 • Mevr. H. van der Werf, Menzis Zorgverzekeraar N.V. (secretaris)
 • Dhr. L. van Velsen, RRD (penningmeester)
 • Mevr. T. Furtado Plácido, Stichting Carint-Reggeland Groep
 • Mevr. S. Dinsbach, GGD Twente
 • Mevr. I. Duursma-Wigger, Samen 14, gemeente Dinkelland
 • Dhr. F. Oosterveld, Saxion
 • Mevr. M. den Ouden, ROC van Twente

Adviseur Preventie Coalitie:

 • Dhr. G.J. Binnenmars

Beloningsbeleid en financiën

Beloningsbeleid

Vitaal Twente kent geen beloningsbeleid voor het bestuur en heeft geen personeel.

Financiën

De boekjaren van Vitaal Twente lopen van 1 januari tot en met 31 december. De financiële verantwoording van het eerste boekjaar van Vitaal Twente (2017) zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, uiterlijk 1 juli 2018, hier worden gepubliceerd.

Activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Vitaal Twente kunt u vinden op de website.

Over Vitaal Twente

Stichting Vitaal Twente, kortweg Vitaal Twente

KvK-nummer: 69677344
RSIN: 8579.64.318
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: gemeente Enschede
Datum van oprichting:  25-09-2017
Activiteiten (SBI): Overige belangenbehartiging

Volg Vitaal Twente nu ook op social media!