Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heb je login gegevens nodig. Je kunt login gegevens aanvragen wanneer je organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kun je deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Hebt je een idee? Laat ons helpen!

Wil je graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kun je hier je idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met je idee om en nemen contact met je op.

Wil je ook een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.
  Ik heb de privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Uw privacy via deze website

Om ons werk goed te doen is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. We dragen zorg voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante omgang met uw persoonsgegevens en respecteren ieders privacy. Daarom houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hier leest u hoe we dit aanpakken.

Veilig omgaan met gegevens

Om integer en vertrouwelijk uw gegevens te verwerken nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen zijn gebaseerd op de beschikbare technologie, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Uw gegevens verwerken alleen personen met een geheimhoudingsplicht.

Gegevens opslaan, met mate

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van uw persoonsgegevens. Met uw medewerking zorgen we dat we met de juiste gegevens blijven werken. Als u onze inspiratiemails ontvangt, kunt u ook zelf een aantal persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Zo zorgen we samen voor correcte (persoons)gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting Vitaal Twente is de organisatie die organisaties en personen in Twente en daarbuiten verbindt, inspireert en verder helpt. Vitaal Twente heeft als doel om Twente vitaler te maken door met technologie (zoals apps) grote veranderingen te bereiken voor zorg en welzijn. De drie pijlers – voorlichting onderzoek en advies – vormen onze basis. Om tot een goede uitvoering van onze taken te komen, verzamelen we persoonsgegevens.

Kennisdeling

 • Vitaal Cafés, webinars en andere bijeenkomsten
  Vitaal Twente organiseert verschillende soorten bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten bewaren we ten minste: uw functie, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Vaak houden we ook de organisatie waarvoor u werkt bij.
  Wanneer er lunch en/of diner bij georganiseerd wordt, kunnen we vragen om allergie- en dieetwensen.
  Tijdens onze activiteiten kunnen we foto’s en film(beeld)materiaal maken. We gebruiken deze materialen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en publicaties. Als u niet op deze foto’s en of film(beeld)materialen wilt voorkomen, kunt u dit aangeven bij de fotograaf of filmmaker. Of bij de organisator van het evenement.

Dienstverlening

 • Klantcontact
  Vitaal Twente is een stichting met leden en heeft daarnaast vrienden van de Stichting. In lijn met onze doelen beantwoorden we niet alleen vragen van onze leden of vrienden, maar van vele personen. Als u via de website of via info@vitaaltwente.nl een vraag stelt, dan worden uw contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) gevraagd om uw vraag af te handelen. De vraag en/of het antwoord kan geanonimiseerd worden gebruikt t.b.v. kwaliteitsdoeleinden, kennisdeling etc. De contactgegevens zullen na 5 jaar worden verwijderd.
 • Vitaal Twente inspiratie-e-mails en andere (digitale) uitingen
  We gebruiken uw e-mailadres om u regelmatig brieven te sturen met relevante informatie op basis van uw functie en/of interessegebied. U kunt zich altijd afmelden. Dit kan via de afmeldlink die onder elke brief staat.
 • Ondersteuning en programma’s
  Voor programma’s zijn er aparte teams samengesteld. In het kader van goede samenwerking kunnen persoonsgegevens worden vastgelegd. Per programma of traject worden apart afspraken gemaakt over welke gegevens worden verzameld.

Andere situaties waarbij (persoons)gegevens worden verzameld

 • Bij bezoek aan onze website houden we alleen geanonimiseerde persoonsgegevens bij om de prestaties van de site te verbeteren.
 • Bij samenwerkingen met andere partijen. Indien uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de samenwerking, wordt dit bij het eerste contact door het samenwerkingsverband zelf duidelijk aangegeven.
 • Bij aanmelding voor een bijeenkomst (fysiek of digitaal), afname van een dienst en/of product en bij een contact/vraagverzoek via het VitaalTwente-contactformulier vragen wij u om persoonsgegevens in te vullen. Wij vragen alleen die gegevens die nodig zijn voor correcte afhandeling van uw verzoek en/of eventuele vervolginformatie rondom de bijeenkomst of contact over de vraag die u stelde. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
 • Bij facturatie voor afhandeling van financiële verplichtingen.

Verantwoordelijkheid/Verkregen informatie van derden

Wij zijn de ‘verantwoordelijke’ als het gaat om evenementen en bijeenkomsten die door Vitaal Twente worden georganiseerd alsook voor gratis abonnementen op de inspiratie-e-mails. In dat geval zijn wij degene die bepalen welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel en op welke manier we dat doen. Als u deze gegevens wilt inzien of wilt laten corrigeren of verwijderen, moet u bij ons zijn.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waaraan de gegevens zijn gerelateerd, of zo lang als nodig voor een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of verwerking te beperken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, deze wil aanpassen of toestemming in wil trekken, neem dan contact met ons op via info@vitaaltwente.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste stap kunt u naar de rechter gaan.

Volg Vitaal Twente nu ook op social media!