Geld voor langdurige ouderenzorg

Geld voor langdurige ouderenzorg

Vanuit VWS wordt gekeken op welke wijze de financiering van preventie makkelijker gemaakt kan worden. Het wetsvoorstel zal ‘Domeinoverstijgende samenwerking’ gaan heten. De langdurige zorg voor ouderen is momenteel opgeknipt in 3 domeinen, mogelijk bieden...
Goeie samenwerking gestart rondom ouderen

Goeie samenwerking gestart rondom ouderen

Op 17 september 2021 startte een traject om slim te kijken (via design thinking) hoe we ouderenzorg beter kunnen verbinden en versterken. En dan in het bijzonder binnen de driehoek: sociaal domein, wijkverpleging en huisartsenzorg op dorp/wijkniveau. Verschillende...
Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) Symposium

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) Symposium

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) organiseert 14 maart het symposium “Senioren actief in de samenleving!” Met dit symposium wil de PROO aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede...
Data heeft een beter idee (voor de zorg)

Data heeft een beter idee (voor de zorg)

Data – dat is toch iets voor ICT’ers? Mis! Ook voor de zorg liggen hier grote kansen. Dát maakte Steven Verkuil in november duidelijk op ons ledenevent (samen met de TZA Twente en TAZ Twente). Tijdens een van de workshops deze middag liet Steven ons de opwindende...
Ontwikkeling emotie-intelligente robots in de zorg

Ontwikkeling emotie-intelligente robots in de zorg

In de toekomst ondersteunt een emotie-intelligente robot (EI-robot) zorgprofessionals en cliënten. Of toekomst? De eerste EI-robots gingen begin oktober 2023 al aan de slag bij gehandicaptenzorgaanbieder Ipse de Bruggen en ouderenzorgorganisatie Zorggroep Elde...