Partner event goed bezocht

3 oktober waren we voor het partner-event te gast in het gemeentehuis van Dinkelland. Ruim 60 deelnemers waren aanwezig om mee te praten over drie programma’s: technologie ondersteunende leefstijlcoaching, dementie/ouderenzorg thuis en vitaliteitscheck in de buurt.

Aan de gesprekstafels werden geanimeerde gesprekken gevoerd over de stip op de horizon voor elk programma. Daarna maakten de deelnemers de vertaalslag naar concrete plannen voor 2020. We zijn erg blij met de betrokkenheid van de aanwezigen om concreet bij te dragen aan het bereiken van de doelen voor volgend jaar!

Volgende week plaatsen we de uitgebreide terugkoppeling op de website.