Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

Elke Tukker Bewust Gezond

Twente heeft grote sociaaleconomische verschillen en verschillen in gezondheid. Ook ligt het besteedbaar inkomen lager dan in de rest van Nederland. Daar komt bij dat de werkloosheid hier boven het landelijk gemiddelde ligt en er meer niet-actieve mensen wonen dan elders in Nederland. Voeg daarbij dat de gezondheid achterblijft in deze regio, dan begrijpt u dat Twente deze achterstand wil inlopen.

Wat nu?

Aan een gezamenlijke aanpak en rolverdeling van het programma ontbreekt het in Twente. De gemeenten Dinkelland, Enschede, Hof van Twente en Tubbergen hebben nu wel lokale initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering opgezet. Te beginnen bij mensen die een minima-zorgverzekering hebben, de zogeheten minimapolis. Idee is te gaan voor Elke Tukker Bewust Gezond door de inzet van technologie.

Toolbox

Het plan voor Elke Tukker Bewust Gezond sluit aan bij de  Twentse bestuursagenda publieke gezondheid. En door de relatie met TOPFIT Citizenlab worden ook inwoners nauw betrokken via burgerwetenschap. Na onderzoek en evaluatie van de vier lokale initiatieven wordt er een toolbox samengesteld die gemeenten naar behoefte kunnen benutten om de doelstellingen van het programma te halen.

(Verwachte) Uitkomst

De ambitie voor 2030 is “Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland”. De 14 Twentse gemeenten hebben in 2018 het programma 2019-2030 ‘Gezonde toekomst voor Twente’ opgesteld.

Meer weten?

Bekijk het filmpje van Arja ten Thije,  beleidsmedewerker in Twente, in de aanloop naar dit project.

Of lees het artikel van het Saxion, dat nauw betrokken is bij dit project: Elke Tukker Bewust Gezond.

 

 

 

 

Samenwerkende partners in dit project zijn: Saxion, GGD Twente, Samen14, Menzis.

Samenwerking