Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Partner of vriend worden?

Wilt u partner of vriend worden van Vitaal Twente? Laat dan uw gegevens achter in dit formulier en wij nemen contact met u op.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

Beweeginterventies

Afgerond project Let’s Go

Ken je oudere!

Er is een groot aantal beweeginterventies voor ouderen die worden aangeboden vanuit verschillen partijen. Uit eigen ervaring en eerder onderzoek bleek dat ouderen minder deelnemen aan dit aanbod dan verwacht. Het is onduidelijk waarom en daarom hebben in 2018 5 studenten HBO verpleegkunde zich hiermee bezig gehouden. Onder begeleiding van Saxion en in opdracht van Roessingh Research & Development hebben zij zich de volgende vraag gesteld: Wat is de behoefte en motivatie van Twentse ouderen om gezond ouder te worden? Na gesprekken met 10 Twentse ouderen komen de studenten tot de volgende conclusies: Ouderen ondernemen nog veel activiteiten. Het motiveert ouderen om te bewegen om conditie op peil te houden of worden gemotiveerd door anderen. De ouderen hebben behoefte aan groepsactiviteiten waarbij de sociale contacten worden bevorderd en willen graag bewegen met verschillende leeftijden. De meeste geïnterviewde ouderen zien ouder worden als zelfstandig blijven en geen gebreken krijgen. Zij leven van dag tot dag en handelen niet voordat er iets gebeurt, ze handelen pas als ze hun leefstijl noodzakelijk aangepast moet worden, door bijvoorbeeld een life event.  De geïnterviewde ouderen geven op dit moment gemiddeld een 7,7 voor hun kwaliteit van leven. Meer informatie over de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek vind u hier.

  

Meer informatie over het project Let’s Go:

Aanleiding: Op basis van beweegkapitaal en beweegmotivatie lopen de wensen van senioren erg uiteen. De senioren vragen om een divers aanbod aan beweegactiviteiten en begeleiding. Vanuit verschillende partijen, zoals zorgverleners, sportbegeleiders en welzijnsorganisaties, wordt er aanbod gecreëerd om senioren meer te laten bewegen. Bij verschillende gemeentes zijn sociale kaarten beschikbaar waar tal van beweegactiviteiten op vermeld staan. Uitgaande van het beweegkapitaal en de beweegmotivatie van senioren kan het niet anders dat niet alle senioren zich gehoord voelen met het huidige aanbod en ook in het veld merkt men dat tal van activiteiten minder opgepakt wordt door de doelgroep dan verwacht door professionals. De vraag rijst: “Slaan wij hier de plak mis?”. 

Doel: Het doel van dit project is om het aanbod in beweeginterventie beter af te stemmen op de behoeften van de burgers van 65 jaar en ouder. Door in gesprek te gaan met deze burgers willen wij de individuele behoeften van deze burger met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl inzichtelijk krijgen. Vervolgens zullen we richtlijnen ontwikkelen voor aanbieders van beweeginterventies, zodat een grote groep senioren gezond gaat bewegen.

Aanpak: De activiteiten van het project bestaan uit:

  • Het opzetten van meerdere panels van burgers en bijeenkomsten/interviews met deze burgers om hun behoeften met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl in kaart te brengen, alsmede de motivatie en beweegredenen om wel of niet te bewegen;
  • Aan de hand van de uitkomsten van de burgerpanels een bredere  inventarisatie uitzetten in een grote groep senioren met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl, alsmede de motivatie en beweegredenen om wel of niet te bewegen;
  • Ontwikkelen van richtlijnen voor aanbieders van beweeginterventies om op groepsniveau passende beweeginterventie aan te bieden aan senioren met als doel deze senioren gezond te laten bewegen;
  • Verspreiden, delen van kennis en geven van voorlichting aan aanbieders en andere geïnteresseerden.

Samenwerkende partners in dit project zijn: Saxion, University of Twente, Roessingh Research and Development; in partnership met VitaValley en met advies van ZelfregieWerkt.

Samenwerking