Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heb je login gegevens nodig. Je kunt login gegevens aanvragen wanneer je organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kun je deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Hebt je een idee? Laat ons helpen!

Wil je graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kun je hier je idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met je idee om en nemen contact met je op.

Wil je ook een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.
    Ik heb de privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Nationale diabetes challenge (NDC)

De Nationale Diabetes Challenge, kortweg NDC, helpt diabetespatiënten om in beweging te komen. Ook inwoners met andere chronische aandoeningen kunnen deelnemen. Het basisprogramma bestaat uit een wandelaanbod van 20 weken in combinatie met een afsluitend event. Het aanbod wordt uitgerold via een integrale samenwerking met het zorg- en sociale domein (onder andere in samenwerking met de huisartsen en de wijkteams). In de steden Almelo en Enschede helpt het lokale Sportbedrijf met de NDC.

Hoofdproject Leefstijl en Gezondheid & initiatiefnemers

Deelname aan het project Nationale Diabetes Challenge is een van de onderdelen uit het hoofdproject Leefstijl en Gezondheid. De andere 2 projecten zijn: Valpreventie en Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht 18+.

Initiatiefnemers

De projecten horen bij de Twentse Koers dat tot ver in 2021 de naam Integrale Samenwerkingsagenda Twente droeg. De Twentse Koers is een initiatief van onder meer Vitaal Twente-partners GGD Twente, Menzis en de 14 Twentse gemeenten. De provincie Overijssel gaf hiervoor subsidie.


Achtergrond van project Leefstijl en Gezondheid

Natuurlijk wil iedereen wel effectief en efficiënt inzetten op gezondheid, welzijn en zorg voor onze inwoners. Iedereen móet ook wel, nu meer mensen zorg nodig hebben, er minder mensen zijn om die te geven, steeds meer mantelzorgers overbelast raken en er steeds meer geld nodig is. Wat dat van on vraagt? Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en provincie. Twente is een herkenbaar geografisch gebied, met een traditie van samenwerking. Dat ‘samen-gevoel’ gaat schuil achter deze plannen.

Hoeveel meer sámen wilt u het hebben…?

Ook partijen zoals (zorg)aanbieders, huisartsen(organisaties), schuldhulpverleningsorganisaties en onderwijsinstellingen werken al jaren met de organisatoren samen. De afgelopen jaren werd dat alleen maar meer. Daaruit ontstond de uitgebreide en meerjarige, integrale samenwerkingsagenda in Twente 2019-2022; een agenda die inmiddels al vele positieve ontwikkelingen en resultaten laat zien.

Doel van Leefstijl en Gezondheid 

Meer aandacht en inzet krijgen voor een gezonde leefstijl bij alle inwoners binnen de 14 Twentse gemeenten. Hiermee willen wij steeds meer de omslag maken van ziekte en zorg naar preventie en gezondheid.

Over de aanpak

De projecten richten zich allemaal op leefstijlinterventies: inwoners die (lichte) problemen en risico’s rondom hun gezondheid merken (zoals overgewicht), helpen om die te verminderen of te voorkomen dat ze erger worden.  Vaak gaat het om kwetsbare inwoners die daarbij ook andere problemen ervaren. van laag zelfbeeld, sociaal isolement en psychische problemen tot armoede, schulden en problemen op werk of school. Vandaar een  brede aanpak tussen de verschillende betrokken partners. Van huisartsen, leefstijlcoaches en wijkteammedewerkers tot buurtsportcoaches, jeugdgezondheidszorg, fysiotherapeuten en het bedrijfsleven.

Coördinator en projectleider

Jan Willem Leidekker is de regiocoördinator vanuit de Twentse Koers. Hij is er voor 3 taken:

  1. de omstandigheden helpen creëren voor de partijen die hierin samenwerken
  2. meehelpen dat het project een plek krijgt in Twente
  3. de onderlinge samenwerking versterken.

Marloes Aalbers ondersteunt als projectleider de Nationale Diabetes challenge.

Samenwerkende partners in dit project zijn: GGD Twente, Menzis, Samen14.

Samenwerking