Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heb je login gegevens nodig. Je kunt login gegevens aanvragen wanneer je organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kun je deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Hebt je een idee? Laat ons helpen!

Wil je graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kun je hier je idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met je idee om en nemen contact met je op.

Wil je ook een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.
    Ik heb de privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Tot 2019 hebben GGD Twente, Menzis, Roessingh Research & Development en Kennispunt Twente anderhalf jaar een intensief proces doorlopen. Samen hebben zij theoretisch en praktisch bekeken wat koppelen van relevante databases oplevert aan inzichten in processen van ouder worden in Twente. De doelstelling van het project was het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur rondom dit thema.

Hobbels rondom gegevens koppelen

Tijdens het proces kwamen verschillende hobbels naar voren, waaronder als voornaamste de juridische restricties bij het koppelen van persoonsgegevens. Het proces leverde ook veel goede energie, contacten en nieuwe initiatieven op.

Successen: meer afstemming, meer vergelijking

Partijen weten elkaar beter te vinden en kennen elkaar en elkaars werkwijze en data nu beter. Er is op onderdelen al sprake van samenwerking naar aanleiding van uitkomsten van het project. Zo stemmen GGD Twente en RRD de verspreiding van vragenlijsten en benutting van het moment waarop de ander vragenlijsten uitzet af. Kennispunt Twente bekijkt samen met Twentse gemeenten en Menzis of en hoe Wmo- en Wlz-gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden om meer inzicht te genereren.

Omgaan met gegevens

Het onderwerp data werd later dat jaar tijdens een lunchbijeenkomst van Vitaal Twente geagendeerd. Op die manier konden de aanbevelingen die het project opleverde gezamenlijk worden opgepakt. Hierbij willen de samenwerkende partijen graag ook ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en alle andere partijen betrokken bij Vitaal Twente bereiken, om de contouren van de kennisinfrastructuur samen steeds verder in te kleuren.

Samenwerkende partners in dit project zijn: University of Twente, GGD Twente, Roessingh Research and Development, Menzis.

Samenwerking