Stopmaatje

Stopmaatje

In dit project staat technologiegebruik in de verslavingszorg centraal om zo een effectievere en efficiëntere werkomgeving voor de professional en een betere dienstverlening richting de cliënt te kunnen waarborgen. Het project had als doel om aan de kant van de cliënt...
Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar

Aanleiding: De aanleiding voor dit project zijn aanhoudende berichten over de vaak zware belasting van mantelzorgers. Werknemers in de zorg zijn vaker dan anderen mantelzorger, overbelasting (zowel fysiek als mentaal) is daarbij denkbaar en dit zou hun vitaliteit...
Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Tot 2019 hebben GGD Twente, Menzis, Roessingh Research & Development en Kennispunt Twente anderhalf jaar een intensief proces doorlopen. Samen hebben zij theoretisch en praktisch bekeken wat koppelen van relevante databases oplevert aan inzichten in processen van...
Let’s Go

Let’s Go

Ken je oudere! Er is een groot aantal beweeginterventies voor ouderen die worden aangeboden vanuit verschillen partijen. Uit eigen ervaring en eerder onderzoek bleek dat ouderen minder deelnemen aan dit aanbod dan verwacht. Het is onduidelijk waarom. Daarom hebben in...
Langgezond.nl

Langgezond.nl

Vitaal Twente heeft in 2018 het project Langgezond.nl begeleid dat de wens had op te schalen naar alle 14 Twentse gemeenten. Langgezond.nl is een dienst die mensen boven de 65 de gelegenheid biedt zelf via een webportaal hun risico op kwetsbaarheid te screenen....