Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Tot 2019 hebben GGD Twente, Menzis, Roessingh Research & Development en Kennispunt Twente anderhalf jaar een intensief proces doorlopen. Samen hebben zij theoretisch en praktisch bekeken wat koppelen van relevante databases oplevert aan inzichten in processen van...
Let’s Go

Let’s Go

Ken je oudere! Er is een groot aantal beweeginterventies voor ouderen die worden aangeboden vanuit verschillen partijen. Uit eigen ervaring en eerder onderzoek bleek dat ouderen minder deelnemen aan dit aanbod dan verwacht. Het is onduidelijk waarom. Daarom hebben in...
Langgezond.nl

Langgezond.nl

Vitaal Twente heeft in 2018 het project Langgezond.nl begeleid dat de wens had op te schalen naar alle 14 Twentse gemeenten. Langgezond.nl is een dienst die mensen boven de 65 de gelegenheid biedt zelf via een webportaal hun risico op kwetsbaarheid te screenen....