Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development ontwikkelt kennis en innovaties met betrekking tot de revalidatietechnologie en telemedicine en helpt implementeren binnen de revalidatie / gezondheidszorg.

Roessingh Research and Development (RRD) is het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie in Nederland en een onafhankelijk onderdeel van Roessingh in Enschede. RRD is internationaal erkend als kennisinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine.

RRD werkt nauw samen met de Universiteit Twente, waar RRD maar liefst vier leerstoelen heeft:

  • Neuromuscular control and telemedicine
  • Technology supported cognitive training for rehabilitation
  • Revalidatiegeneeskunde en -technologie
  • Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid

Voor meer informatie over RRD ga je hier naar de website.