Samen14

De 14 Twentse gemeenten werken sinds 2013 als Samen14 aan transitie en transformatie van de zorg en jeugdhulp. De gemeenten hebben ervoor gekozen om met alle 14 op gelijkwaardige basis samen te werken  en gezamenlijk raamcontracten met zorgaanbieders af te sluiten. Op 1 januari 2015 heeft die transitie van taken plaatsgevonden na een uitvoerig proces van aanbesteden.

Om die contractering juridisch en bestuurlijk goed te borgen is eind 2014 OZJT, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente, opgericht. OZJT is als bestuurscommissie onderdeel van RegioTwente.

De hoofdtaken van OZJT zijn:

  • Contractbeheer en contractmanagement
  • Monitoring en reflectie
  • Opdrachtgever voor Veilig Thuis Twente

Binnen Samen14 worden nieuwe beleidsontwikkeling voorbereid, stemmen gemeentelijke managers af over inzet op het sociale domein, delen beleidsmedewerkers ervaringen op het gebied van uitvoering en administratieve zaken.

Voor meer informatie over Samen14 ga je hier naar de website.