Saxion

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

Het is een tijd van grote veranderingen. Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Studenten zijn mobieler en internationaler. Beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Ons onderwijs en onderzoek hebben er tot in de kern mee te maken. Saxion leert studenten om open te staan voor innovaties en de impact er van te overzien en toe te passen.

Voor meer informatie over Saxion ga je hier naar de website.