ZGT

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging.

ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan.

Voor meer algemene informatie over ZGT gaat u hier naar de website www.zgt.nlen voor het meerjarenbeleidsplan van de ZGT, de website www.zgt2020.nl.