Samenwerking tussen Tinybots, Compaan,  Medido & Livio

Samenwerking tussen Tinybots, Compaan,  Medido & Livio

De helft van Livio’s cliënten krijgt vanaf eind 2024 zorg via technologie. Dat is het resultaat van het initiatief ‘Technologie, tenzij’. Voor de aanvraag van zorg kijkt Livio dan éérst naar de inzet van technologie en pas daarna naar inzet van...
Elke Tukker Bewust Gezond

Elke Tukker Bewust Gezond

Twente heeft grote sociaaleconomische verschillen en verschillen in gezondheid. Ook ligt het besteedbaar inkomen lager dan in de rest van Nederland. Daar komt bij dat de werkloosheid hier boven het landelijk gemiddelde ligt en er meer niet-actieve mensen wonen dan...
Geesteren Vitaal

Geesteren Vitaal

De werkgroep Geesteren Vitaal houdt zich bezig met de vitaliteit van de burgers uit Geesteren. Om de vitaliteit te blijven bevorderen hebben zij het SamenGezond-programma van Menzis gevonden. SamenGezond is een programma wat bestaat uit een website en app. Het helpt...
Stopmaatje

Stopmaatje

In dit project staat technologiegebruik in de verslavingszorg centraal om zo een effectievere en efficiëntere werkomgeving voor de professional en een betere dienstverlening richting de cliënt te kunnen waarborgen. Het project had als doel om aan de kant van de cliënt...