De Diameter app: leefstijl verbeteren van diabetespatiënten

Wat speelt er?

Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) is een chronische ziekte; eentje waarbij het risico op complicaties groter wordt door ontregelde glucosewaarden. Mensen met deze vorm van diabetes hebben hulp nodig om meer grip te krijgen op de diabetes.

Wat zou helpen?

Een belangrijke factor die winst kan opleveren bij T2DM? Een gezondere leefstijl! Helaas ontbreekt de tijd in de gezondheidszorg om patiënten hier optimaal in te begeleiden.

Vooronderzoek maakte duidelijk dat mensen met T2DM:

 • te weinig gezonde voeding binnenkrijgen volgens de norm
 • te weinig gezond bewegen, volgens de norm
 • geen kennis hebben over de voordelen van een gezonde leefstijl

De oplossing: Diameter

ZGT, de Universiteit Twente en Roessingh Research and Development (allen partner van Vitaal Twente) ontwikkelden de Diameter app. Een gepersonaliseerde diabetescoach. Deze app helpt mensen met diabetes type 2 de glucosewaarde op peil te houden. De app wordt nu doorontwikkeld in samenwerking met Ancora Health.

Over de digitale, gepersonaliseerde diabetescoach

De coach, de Diameter, monitort glucosewaarden, lichaamsbeweging, hartslag, voeding en medicatie doorlopend. Op basis daarvan ontwikkelt de app een individueel voorspellend model voor glucoseregulatie. Dit model geeft onder meer input voor persoonlijke, geautomatiseerde coaching. Gebruikers krijgen berichten die passen bij hun situatie. Zo houden ze de glucosewaarden gemakkelijker binnen de streefwaarden. Hierdoor ondersteunt de app de mensen in het maken en volhouden van verantwoorde keuzes.

 • Mensen voeren via de Diameter hun voeding in en koppelen een activiteitentracker (Fitbit).
 • App stuurt 10 weken 2x per dag motiverend/informerend bericht over voeding en/of activiteit.
 • Gebruikers kunnen doelen stellen rondom voeding of activiteit. Zoals stappendoel, fietsdoel, of voedingsdoel.
 • Bij voedingsdoel kiest de gebruiker voor ‘minder ongezond eten’ of ‘gezonder eten’.
 • Gebruikers krijgen iedere week terugkoppeling over het doel. Als het doel niet gehaald is, vraagt digitale coach waarom niet.

Verwachting

We verwachten dat patiënten voordelen merken op de korte termijn (groter gevoel van welbevinden) én lange termijn (verminderde kans op complicaties). Het bewijs hiervoor? Dat komt van vragen over het gevoel van welbevinden, metingen van de glucosevariabiliteit en de blik op te eindpunten.

Stand van zaken: doorontwikkelen van de app

 • De eerste versie van de app is uitvoerig getest met mensen die onder behandeling zijn bij ZGT.
 • Inzicht in gebruiksvriendelijkheid en effecten van de app op eet- en beweeggedrag en bloedsuikerwaarden. Wat werkt wel, wat werkt niet.
 • Ancora Health gaat het digitale zorgpad verder ontwikkelen en professionaliseren.
 • Het digitale zorgpad zal vanaf begin 2024 ingezet worden binnen ZGT. Zij vragen eerst een kleine groep patiënten om met de app te werken.

Wat vooraf ging: pilotstudie en onderzoek

De Diameter-studie is gestart met een pilot met 9 personen. Deze groep mensen gaven de Diameter een 7.5 uit 10. Ze vinden de inzichten van de Diameter erg bijdragen. Wel vonden zij invoeren van voeding beperkt en missen zij gepersonaliseerde berichten vanuit de gemeten data. Een testgroep heeft vervolgens een half jaar de Diameter, een Fitbit en 5 Freestyle Libre-sensoren gebruikt.

Dit is de stand van zaken per najaar 2023.

Diameter