Wat speelt er?

Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) is een chronische ziekte; eentje waarbij het risico op complicaties groter wordt door ontregelde glucosewaarden. Mensen met deze vorm van diabetes hebben hulp nodig om meer grip te krijgen op de diabetes.

Wat zou helpen?

Een belangrijke factor die winst kan opleveren bij T2DM? Een gezondere leefstijl! Helaas ontbreekt de tijd in de gezondheidszorg om patiënten hier optimaal in te begeleiden.

Vooronderzoek maakte duidelijk dat mensen met T2DM:

  • te weinig gezonde voeding binnenkrijgen volgens de norm
  • te weinig gezond bewegen, volgens de norm
  • geen kennis hebben over de voordelen van een gezonde leefstijl

De oplossing: Diameter

ZGT in samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkelt een gepersonaliseerde diabetescoach, in de vorm van een mobiele app. De app helpt de mensen met deze diabetesvorm de glucosewaarde op peil te houden.

Over de digitale, gepersonaliseerde diabetescoach

De coach, de Diameter, monitort glucosewaarden, lichaamsbeweging, hartslag, voeding en medicatie doorlopend.  Op basis daarvan ontwikkelt de app een individueel voorspellend model voor glucoseregulatie. Dit model geeft onder meer input voor de coachingmodule. En die module is gebaseerd op theorieën van gedragsverandering en motivatietheorieën. Hierdoor ondersteunt de app de mensen in het maken en volhouden van verantwoorde keuzes.

Verwachting

We verwachten dat patiënten voordelen merken op de korte termijn (groter gevoel van welbevinden) én lange termijn (verminderde kans op complicaties). Het bewijs hiervoor? Dat komt van vragen over het gevoel van welbevinden, metingen van de glucosevariabiliteit en de blik op te eindpunten.

Stand van zaken: klaar voor onderzoeksopzet

  • Diameter klaar voor inzet bij de eerste mensen in een onderzoeksopzet (zomer 2021)
  • Mensen voeren via de Diameter hun voeding in en koppelen een activiteitentracker (Fitbit) koppelen
  • App stuurt 10 weken 2x per dag motiverend/informerend bericht over voeding en/of activiteit
  • Gebruikers kunnen doelen stellen rondom voeding of activiteit. Zoals stappendoel, fietsdoel, of voedingsdoel
  • Bij voedingsdoel kiest de gebruiker voor ‘minder ongezond eten’ of ‘gezonder eten’
  • Gebruikers krijgen iedere week terugkoppeling over het doel ; als doel niet gehaald is vraagt digitale coach waarom niet.

Volgende stap: start met 80 gebruikers

In de Diameter-1 studie, goedgekeurd door de METC, starten binnenkort 80 mensen via ZGT met de Diameter. Zij gebruiken een half jaar de Diameter, een Fitbit en 5 Freestyle Libre-sensoren (zie afbeelding hierboven: Studie design van de Diameter-1 studie).

De gebruikers en de behandelaren -blended care- krijgen de data van deze sensoren (zie afbeelding hieronder: overzicht van de blended-carestrategie – Diameter gecombineerd met standaardzorg). Doel van deze studie: gebruik en gebruikerservaring onderzoeken. Daarnaast kijken we hoeveel de Diameter helpt in leefstijlverandering, wat betreft fysieke activiteit, BMI en glucosewaarden. Naast 80 mensen in ZGT die de Diameter gaan gebruiken, starten ook 10 mensen in de eerste lijn met de app.

Wat vooraf ging: pilot

Voor de Diameter-1 studie deden we een pilotstudie met 9 personen. Reden: om uit te zoeken wat er eventueel nog veranderd of verbeterd kan worden voor de Diameterstudie start. Deze groep mensen gaven de Diameter een 7.5 uit 10. Ze vinden de inzichten van de Diameter erg bijdragen. Wel vonden zij invoeren van voeding beperkt en missen zij gepersonaliseerde berichten vanuit de gemeten data. Aan die punten werken we.

Dit is de stand van zaken per zomer 2021.

Diameter