Elke Tukker Bewust Gezond

Twente heeft grote sociaaleconomische verschillen en verschillen in gezondheid. Ook ligt het besteedbaar inkomen lager dan in de rest van Nederland. Daar komt bij dat de werkloosheid hier boven het landelijk gemiddelde ligt en er meer niet-actieve mensen wonen dan elders in Nederland. Voeg daarbij dat de gezondheid achterblijft in deze regio, dan begrijpt u dat Twente deze achterstand wil inlopen.

Wat nu?

Aan een gezamenlijke aanpak en rolverdeling van het programma ontbreekt het in Twente. De gemeenten Dinkelland, Enschede, Hof van Twente en Tubbergen hebben nu wel lokale initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering opgezet. Te beginnen bij mensen die een minima-zorgverzekering hebben, de zogeheten minimapolis. Idee is te gaan voor Elke Tukker Bewust Gezond door de inzet van technologie.

Stand van zaken: o.a. leren van landelijk netwerk

Alie Postma en Gerhard Meesterberends zijn projectleiders bij Elke Tukker Bewust Gezond. Via een openhartig interview delen zij de stand van zaken van eind 2022.

Leren van landelijk netwerk, wandelproject én regionaal onderzoek

Inzichten najaar 2022: nieuwe vorm van preventie financieren

Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm? Hoe toon je de positieve impact van projecten aan? En welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? De antwoorden op deze vragen zijn de uitkomsten van een bijeenkomst van een landelijk leernetwerk, waar Elke Tukker Bewust Gezond bij is aangesloten. Ga naar de uitkomsten:

Vernieuwende financiering van preventie

Inzichten zomer 2022: raak de burger

Elke Tukker Bewust Gezond draait mee in een landelijke groep met projecten op het gebied van gezondheid. Zij komen landelijk bij elkaar om van elkaar te leren. De eerste bijeenkomst was in mei 2022; de projectleiders ontmoetten elkaar en stonden stil bij het thema ‘infrastructuur en governance’. Vind hier de resultaten van dat eerste overleg.

Projectleider Gerhard Meesterberends noemde tijdens de bijeenkomst alvast eerste inzichten: “Je behaalt pas resultaten en doelen wanneer je de burger raakt. Pas nadat de burger zijn gedrag verandert, verandert publieke gezondheid.”

2023: onderzoek starten & infrastructuur besluiten

Op dit moment werkt Elke Tukker Bewust Gezond aan:

– Start van het onderzoek rondom het Beweegpark in Dinkelland door Saxion & Roessingh Research & Development
– Besluitvorming over de infrastructuur en de basis van het project


Verdere achtergrond van het project

Toolbox

Het plan voor Elke Tukker Bewust Gezond sluit aan bij de  Twentse bestuursagenda publieke gezondheid. En door de relatie met TOPFIT Citizenlab worden ook inwoners nauw betrokken via burgerwetenschap. Na onderzoek en evaluatie van de vier lokale initiatieven wordt er een toolbox samengesteld die gemeenten naar behoefte kunnen benutten om de doelstellingen van het programma te halen.

(Verwachte) Uitkomst

De ambitie voor 2030 is “Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland”. De 14 Twentse gemeenten hebben in 2018 het programma 2019-2030 ‘Gezonde toekomst voor Twente’ opgesteld.

Meer weten?

Bekijk het filmpje van Arja ten Thije,  beleidsmedewerker in Twente, in de aanloop naar dit project. Of mail met projectleider Gerhard Meesterberends.

Of lees het artikel van het Saxion, dat nauw betrokken is bij dit project: Elke Tukker Bewust Gezond.