Geesteren Vitaal

De werkgroep Geesteren Vitaal houdt zich bezig met de vitaliteit van de burgers uit Geesteren. Om de vitaliteit te blijven bevorderen hebben zij het SamenGezond-programma van Menzis gevonden. SamenGezond is een programma wat bestaat uit een website en app. Het helpt je je in je eigen tempo te leren en te motiveren wat jij zelf kunt doen om je fitter te voelen. SamenGezond is voor iedereen in Nederland die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De werkgroep heeft de hulp ingeroepen van studenten van Saxion om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Op welke manier moet het SamenGezond-platform worden geïntroduceerd?’ Deze studenten hebben vervolgens onderzocht of het haalbaar is om een online gezondheidsprogramma (zoals SamenGezond) met relevante beloningen in te zetten om de inwoners van Geesteren te motiveren vitaal te gaan leven?

Campagne strategie

Uit hun onderzoek bleek onder andere dat het belangrijk is om de vitaliteit van inwoners te stimuleren. Maar dat alleen het introduceren van een online programma niet voldoende is. Het is belangrijk een pakket aan hulpmiddelen aan te bieden die de inwoners aanzet tot een vitaler leven.

Daarom hebben de studenten een campagnestrategie ontwikkeld met bijbehorende website en materialen. In de campagne staan lokale ambassadeurs centraal. Het doel van de campagne ‘De Geestenaar vitaler krijgen’ betekent niet dat ze hun leven drastisch moeten veranderen, maar dat ‘ongezonde’ keuzes oké zijn wanneer hier gezonde activiteiten tegenover staan. Hiermee is de campagne in lijn met die van SamenGezond, namelijk:  Iedereen weet dat gezond leven goed voor je is, maar de ongezonde keuze is verleidelijk, aantrekkelijk en makkelijk. SamenGezond is dan jouw steuntje in de rug om te kiezen voor (en het volhouden van) een gezonde leefstijl.

Op de website vinden inwoners van Geesteren welke verschillende lokale activiteiten en events er plaatsvinden en voor welke producten zij kunnen sparen.

De studenten hebben 13 lokale ondernemers bereid gevonden om lokale producten met korting via SamenGezond aan te bieden (tegen inlevering van punten). Op die manier wordt het gezonde gedrag van inwoners beloond met lokale producten.

Tweede fase

In de 2e fase (april) van dit project gaan we het project verder uitrollen. Ook gaan we de effecten op gezond gedrag meten door middel van bijvoorbeeld fitscore. Concrete punten waarmee de projectgroep aan de slag gaat:

  • Het inrichten van een aparte omgeving voor Geesteren op het SamenGezond platform
  • Een bijeenkomst met de lokale ondernemers om te realiseren dat de producten met kortingen daadwerkelijk aangeboden worden op SamenGezond (3 maart)
  • De ambassadeurs voorbereiden op hun rol om Geesteren Vitaal tot een succes te maken.
  • Op 21 april een Kick off bijeenkomst voor de burgers in Geesteren
  • Stimuleren van inwoners van Geesteren om vitaler te gaan leven en de specifieke code van SamenGezond daarvoor te gebruiken

Lees het eindverslag en de eindpresentatie.

De projectgroep