Pilot: platform voor thuismonitoring

Thuismonitoring, gegevens uitwisselen tussen zorgverlener en thuiswonende – wat zou het handig zijn als we op die manier mensen met bijvoorbeeld diabetes type 2 zelf meer regie geven over hun gezondheid. En dat kan nu! Want de diabetespolikliniek van het ZGT startte hiervoor half juni 2021 een pilot met het platform Selfcare.

Starterskit voor mensen diabetes type 2

Verschillende leefstijl- en gezondheidsapparaten en apps zijn te koppelen aan het online platform Selfcare. Deelnemers met diabetes type 2 ontvingen tijdens de pilot een starterskit. Die bestaat uit:

  • bluetooth weegschaal
  • bloeddrukmeter
  • activiteitentracker om te koppelen

Deelnemers kunnen nu zelf meten en de waardes invoeren die zij belangrijk vinden in hun leven met diabetes. Vervolgens gaan de gegevens automatisch naar de zorgverlener.

Doel van de pilot

ZGT wil met de pilot in de praktijk verkennen hoe patiënten het vinden om zelf gegevens te verzamelen in een eigen gezondheidsomgeving. En om die te delen met hun zorgverlener. Het ziekenhuis verkent of de inzet van een platform mensen meer inzicht geeft in hun leven met diabetes. En of dit meehelpt aan meer persoonsgerichte diabeteszorg. Idee is dat mensen zo meer grip op diabetes krijgen en de diabeteszorg minder druk heeft.

Eerste resultaten bekend

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Lees meer over die resultaten.