Samenwerking tussen Tinybots, Compaan,  Medido & Livio

De helft van Livio’s cliënten krijgt vanaf eind 2024 zorg via technologie. Dat is het resultaat van het initiatief ‘Technologie, tenzij’. Voor de aanvraag van zorg kijkt Livio dan éérst naar de inzet van technologie en pas daarna naar inzet van medewerkers. Hiervoor gebruikt de thuiszorgorganisatie een platform waarin de drie technologieleveranciers Tinybots, Compaan,  Medido samenkomen.

Hoe laat Livio dat werken?

Livio zet een proces op, waar meteen bij de aanvraag van thuiszorg een eerste set van technologieën wordt bepaald. De wijkverpleegkundige past deze set vervolgens aan op basis van het “Goede Gesprek” dat deze houdt voor de indicatiestelling. Zo worden passende technologieën ingezet vanaf het eerste zorgmoment.

Het platform waar de zorgtechnologieën samenkomen, zorgt voor dit en meer:

  • Zorgmedewerkers kunnen hier alle zorgtechnologie aan- en afmelden
  • Relevante meldingen van de technologie komen bij de juiste zorgmedewerkers
  • Logistieke afhandeling

Belangrijke voorwaarden getackeld

Naast het platform zijn er nog enkele belangrijke voorwaarden om 50% van de zorg via technologie te laten lopen;

  • alle wijkteams moeten betrokken zijn. Daarom krijgen deze training in de 3 technologieën.
  • Alle wijkteams beoordelen samen alle bestaande én nieuwe cliënten of één of meer van de oplossingen hen helpt. De teams worden hierbij nauw begeleid

Wat er nog meer nodig is/geregeld wordt

Medisch Service Centrum NAAST en de Livio Zorgcentrale dragen zorg voor de geplande en ongeplande beeld- en medicatiezorg. De volgende stap is om het aanvraagproces van de gewenste technologie vanuit het elektronisch cliëntendossier (ECD) te doen.

Meer weten?

Samenwerking tussen Tinybots, Compaan en Medido helpt Livio om aan helft van de clienten digitale zorg te verlenen