ZGT beweegt – ontwikkeling van serious game

Tijdens een ziekenhuisopname brengen patiënten veel tijd door in bed. Voor zowel jong volwassenen als ouderen geldt dat zij tijdens een ziekenhuisopname verminderd fysiek actief zijn. Afname van fysieke activiteit resulteert in een verminderd uithoudingsvermogen, afname van spiermassa, -kracht en cognitieve functies. Uit onderzoek blijkt dat drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis meer dan een derde van de ouderen hulp nodig heeft bij activiteiten in het dagelijks leven.

Spel stimuleert bewegen

ZGT wil verandering brengen in bovenstaande met onder meer serious game GoGo. Via het spelelement in GoGo worden patiënten die opgenomen zijn in ZGT intrinsiek gemotiveerd sneller en meer actief bij te dragen aan het herstel. Dat leidt naar verwachting tot minder complicaties, een minder lange opnameduur en behoud van het fysiek functioneren.

Betere zorg, minder kosten

Als deze verwachtingen reëel blijken helpt dit in de eerste plaats mee aan optimale kwaliteit van zorg voor patiënten. Tegelijkertijd draagt deze innovatie dan bij aan lagere zorgkosten. Serious game GoGo van ZGT is daarmee een voorbeeld van waardegerichte zorg (Value Based Healthcare).

Er is al veel belangstelling getoond voor serious game GoGo.

Meer weten over GoGo en de werkende principes?

Neem contact op via info@vitaaltwente.nl.