Zorgtechnologie voor mensen met COPD

Vitaal Twente-partner RRD werkt mee aan een Europees project voor zorgtechnologie voor mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. De naam van het project? RE-SAMPLE. Doel: technologie ontwikkelen die patiënten én zorgverleners ondersteunt. Voor de patiënten gaat het om technologie om hun aandoening te beheren. RRD werkt hier sinds 2021 samen met 9 andere partners aan. Het project krijgt financiering van Horizon en duurt tot 2025.

Uitgangspunten: gebruikers centraal

De projectpartners houden bij het ontwerpen van de eHealth-interventie rekening met de behoeften en wensen van de uiteindelijke gebruikers. Dán ontstaat immers meerwaarde voor zowel mensen met COPD als hun zorgprofessionals. Om de technologie succesvol in te passen willen RRD en de andere deelnemers leren van mensen met COPD en hun zorgverleners; zij weten immers wat er nu nog ontbreekt en wat juist uitstekend gaat. Daarom zoekt RE-SAMPLE bij deze mensen hoe het zit met:

  • houdingen
  • ervaringen
  • behoeftes

Dankzij verschillende onderzoeken lukt het de RE-SAMPLE technologie te ontwerpen.

Vorderingen & hoogtepunten in beeld

In een speciale samenvatting tref je ook de eerste leermomenten op het gebied van data verzamelen, zelfmanagement, communicatie en eenzaamheid. Download de samenvatting.

Meer weten?

Ga naar de website van

RE-SAMPLE: AI-aangedreven zorg voor patiënten met COPD en andere chronische ziekten

Of mail Christiane Grünloh via c.grunloh@rrd.nl of Eline te Braake via e.tebraake@rrd.nl.