Resultaten webinar Digitale (eHealth) toepassingen kiezen

Volop kennisdeling en waardevolle inzichten tijdens lunchwebinar ‘Digitale (eHealth) toepassingen kiezen… De bomen en het bos…’

Digitale toepassingen als eHealth en online platforms helpen ons bewust te maken van onze leefstijl en gezondheid. Gebruik in de praktijk hiervan zien we helaas nog weinig. Dat is ook niet gek, want waar begin je? Het aanbod is zo groot! Hoe maak je een keuze? En wie kiest eigenlijk? Daarover ging de lunchwebinar van donderdag 16 juli, georganiseerd vanuit het programma Vitaal Chronisch Ziek.

Tip 1: uitgangspunt, wat wil je verbeteren

Er zijn zoveel aanbieders van digitale toepassingen dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien. Vanuit de programmalijn Vitaal Chronisch Ziek werden ervaringen gedeeld. In een notendop: start vanuit de vraag wat je wilt verbeteren. Betrek daar meteen eindgebruikers en andere belanghebbenden bij.

Tip 2: werk wensen & eisen uit

Dat kunnen functionele eisen zijn en ook eisen die gaan over wet- en regelgeving en kaders binnen je organisatie. Een selecte, maar diverse en enthousiaste groep wisselde van gedachten over deze onderwerpen. Resultaat: volop kennisdeling en inzichten.

Tip 3: denk aan laaggeletterden

Tips vanuit patiënten vertegenwoordiging: houd rekening met laaggeletterdheid. Zorg voor een combinatie van online en fysieke afspraken (blended care), laat een digitale toepassing ondersteunend maar niet vervangend zijn. Niet iedere persoon is op elk moment een goede zelfmanager. Dit is ook maatwerk en vraagt mogelijk om (bij)scholing.

Voor leveranciers is het ingewikkeld om technologieën in te zetten in de zorg. Een leverancier vertelt: “Er wordt vaak te licht over gedacht. Je moet zo veel veranderen. De impact is veel groter dan men vooraf verwacht.” Het is vaak niet even plug and play.

Wie vallen onder ‘chronisch zieken’?

Vanuit Vitaal Chronisch Ziek zijn selectiecriteria opgesteld, bestaande uit (niet)-functionele eisen, maar bijvoorbeeld ook wet- en regelgeving. Werken met selectiecriteria wordt goed ontvangen door leveranciers. Het scherp hebben van vooral functionele eisen van verschillende belanghebbenden voorkomt ook teleurstellingen achteraf.

De digitale lunchbijeenkomst werd goed ontvangen, het was laagdrempelig, wat meer informeel en toch zeer informatief.

Vitaal Chronisch Ziek

Binnen de programmalijn Vitaal Chronisch Ziek ontwikkelen partners binnen Vitaal Twente een technologie ondersteund leefstijlaanbod voor mensen met (een hoog risico op) chronische ziekten. Startend bij diabetes. Meer weten? innovatie@zgt.nl