RIVM: uitgangspunt van ziekte naar gezondheid

De zorg staat onder grote druk. Het RIVM deed daarom onderzoek en kwam tot de conclusie: een mogelijke bijdrage aan een oplossing is om ‘gezondheid’ als uitgangspunt te nemen in plaats van ‘ziekte’. Oftewel: hoe blijven mensen zo lang mogelijk gezond, wat kan iemand nog wél en wat maakt hun leven zinvol. Het gaat dus om lichamelijke klachten én om de psychische kant. Wat betekent dit voor jouw zorgorganisatie?

Andere organisatie, samen zelfde doel

Door de brede kijk op gezondheid kan je organisatie en kun jij als professionals organisaties en professionals uit andere domeinen binnen bijvoorbeeld zorg en welzijn beter vinden. Vanuit hetzelfde doel zet je samen makkelijker activiteiten op om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Door verder te kijken dan lichamelijke klachten krijg je met z’n allen meer oog voor zaken die het welzijn van mensen beïnvloeden, zoals eenzaamheid of financiële problemen.

Deze 7 elementen vergroten de kans van slagen

Het RIVM ziet deze 7 punten voor jou om als organisatie en professional met anderen succes te bereiken:

  1. draagvlak bij alle betrokken partijen
  2. een duidelijke focus in de aanpak
  3. professionals van verschillende organisaties die elkaar kennen en begrijpen
  4. organisaties die werken vanuit de behoeften en mogelijkheden van inwoners
  5. de mogelijkheid voor organisaties om vanuit een brede kijk te werken
  6. voldoende geld
  7. gezond leven ook breder in de samenleving een plek geven, bijvoorbeeld in het onderwijs

Meer weten?

Download het complete RIVM-rapport: het toepassen van brede gezondheidsconcepten