Tukkers die zelf diabetes 2-gegevens meten, werkt dat?

Makkelijker en zonder veel moeite gezonder leven met diabetes type 2. En daarbij zelf diverse gezondheidswaardes meten en doorsluizen naar je zorgprofessional. Werkt dat? Dat test het ZGT en haar diabetespoli op dit moment via een pilot. Hiervoor stelde zij een starterskit samen. De eerste resultaten van de pilot zijn al bekend én zijn positief. Hoe zit dat? En waar liggen nog verbeterkansen?

Bescheiden groep gestart

Zeven mensen met diabetes type 2 wilden wel meedoen aan de pilot om zelf gegevens te meten en door te geven. Via de starterskit hielden zij onder meer hun bloeddruk en gewicht bij. Die informatie gaven ze via het thuismonitoring-platform Selfcare door aan de diabetespoli van het ziekenhuis. Een digitaal hulpmiddel dus dat de verbinding tussen Tukker en zorgprofessional legt.

Rol voor zorg bij digitaal hulpmiddel

Vinden de deelnemers het prettig om, in het verlengde van de diabeteszorg die ze al krijgen, zelf gegevens te verzamelen en te delen? En werkt het handig, via zo’n platform? Dat is onderdeel van de pilot. Door vanuit de zorgprofessional hiermee aan de slag te gaan, gaat het ZGT een stap verder dan het traject van TOPFIT Citizenlab, waar thuismonitoring op dit moment getest wordt zónder een rol voor artsen en andere zorgverleners.

Fijn actief bezig zijn met leefstijl

De pilot wordt nauw gevolgd door een student. Die heeft onder meer gesprekken met de deelnemers om ze te volgen en om terug te kijken hoe de proef voor hen beviel. De ervaringen van de deelnemers die we tot nu toe spraken, zijn bijna gelijk aan elkaar. Iedereen is erg tevreden over het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van het product.

Waar liggen nog verbeterkansen?

Thomas Urgert werkt als technisch geneeskundige op de diabetespoli van het ZGT. Als pilotkartrekker constateerde hij, naast enthousiasme, ook punten voor verbetering: “De informatievoorziening en begeleiding krijgen zo nu en dan wat commentaar. Zo ervaren deelnemers inloggen op het platform lastig, net als gebruik van enkele meetinstrumenten.” Alles meegewogen ziet hij dat de deelnemers wel tevreden zijn en het fijn vinden actief bezig te gaan en na te denken over hun leefstijl.

Meer ontdekken tijdens webinar

Weten hoe het ZGT zo’n platform inzet? En waar de deelnemers mee werken? Lees over de aftrap van de pilot. Daarnaast hoor en zie je alles over de pilot en de ervaringen tijdens een speciaal webinar van het ZGT.