Stappenplan inzet technologie in zorgproces

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Je hebt in Fase 1 onderzocht welke verwachtingen je hebt ten aanzien van de technologie en aan welke eisen deze moet voldoen om een oplossing te kunnen bieden voor het probleem binnen jouw organisatie. Ook weet je nu of je een al bestaande technologie kunt kiezen of dat er nog onderdelen (door)ontwikkeld moeten worden aan de technologie. In deze tweede fase is het belangrijk om een aantal stappen door te nemen voor beide gevallen: als je de keuze heeft gemaakt om een bestaande technologie in te zetten of als een technologie doorontwikkeld moet worden.

  1. De eerste stap is om na te denken welke impact je kunt en wilt behalen en voor welke doelgroepen dit specifiek geldt. Als je hier meer inzicht in hebt, kun je beter beslissen of je daadwerkelijk de juiste technologie te pakken heeft en of er op de juiste plek effect wordt gesorteerd.
  2. Een volgende stap is om een beter inzicht te verkrijgen in de financiering die gemoeid is met de technologie. Hierbij gaat het vaak niet alleen om de initiële kosten van ontwikkeling, maar moet er ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld onderhoudskosten van de software en vervanging van hardware.

Deze stappen komen terug in de Quick Scan Social Return of Investment (SROI).