Adviezen voor start digitale diabetescoach in huisartsenzorg

Wat is de toegevoegde waarde van een digitale diabetescoach in de praktijk van huisartsen, kaderartsen, praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals in de eerste lijn? Hoe valt het in te passen? En wat helpt vooral mee om het te omarmen? Dat ontdekte een student van de UT bij het project Diameter.

Dit vinden zorgverleners de toegevoegde waarde

De Diameter-app geeft zorgprofessionals vooral inzicht in persoonlijke gegevens van mensen. En dát zorgt voor persoonlijker advies op maat. Als het gaat om mensen met diabetes ziet de zorgverlener bijvoorbeeld of de voeding van iemand beter kan. Of dat deze persoon vaker moet bewegen. Of dat doorverwijzen naar een diëtist slimmer is. Ook de gebruikers zijn blij  met dat inzicht. Het motiveert hen ook om hun leefstijl te verbeteren.

Voor wie wel (en voor wie niet)?

Is de Diameter-app dan geschikt voor iedereen? Nou, zorgverleners denken van niet. Zij verwachten dat de app waarschijnlijk het beste werkt voor mensen die net gediagnosticeerd zijn, mensen met pre-diabetes of mensen die niet zo goed gereguleerd zijn. Want juist dan hebben zowel zorgprofessional als Twentenaar nog weinig inzicht.

Aanbeveling – wanneer werkt dit het best?

De ondervraagde zorgprofessionals raden aan: gebruik de Diameter in combinatie met gebruikelijke zorg. Dus niet als losse app, maar met ondersteuning van de zorgverlener. Anders stoppen Twentenaren te snel met inzet van de zorgtechnologie.

Het is verder belangrijk dat:

  • de Diameter communiceert met IT-systemen in de zorg, dus dat de info bijvoorbeeld in het elektronisch patiëntendossier komt.
  • het voor de Twentenaren vriendelijk in gebruik is (omdat niet iedereen digitaal even handig is).
  • anderen die digitaal wel handig zijn, de doelgroep aanmoedigen: een patient advocate.
  • de Diameter op het juiste moment wordt ingezet in het zorgpad, dus als mensen nog maar net een diagnose hebben.
  • de Diameter echt tijd bespaart.

Wie zal dat betalen…

Vergoeding van de kosten voor digitale hulpmiddelen zoals de Diameter is nog een grote uitdaging. Het zit niet standaard in het vergoedingenpakket van zorgverzekeraars. Menzis raadt hiervoor aan om de Diameter als bedrijf aan te bieden, of vanuit een zorggroep.