Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

3 november 2021

Checklist starten met e-health in de zorg

Wat is de toegevoegde waarde van e-health in de praktijk van huisartsen, kaderartsen, praktijkondersteuners en zorgprofessionals? Hoe valt het in te passen? En wat helpt vooral mee om het te omarmen? Dat ontdekte een onderzoeker van het Saxion bij het project Diameter.

Dit vinden zorgverleners de toegevoegde waarde

E-health geeft zorgprofessionals vooral inzicht in persoonlijke gegevens van mensen. En dát zorgt voor veel persoonlijker advies op maat. Als het gaat om mensen me diabetes ziet de zorgverlener bijvoorbeeld of de voeding van iemand beter kan. Of dat deze persoon vaker moet bewegen. Of dat doorverwijzen naar een diëtist slimmer is. Het mooie van e-health is dat zelfs de gebruikers blij zijn met dat inzicht, dat direct gekoppeld is aan gewoontes. Het motiveert ook hen om hun leefstijl te verbeteren.

Voor wie wel (en voor wie niet)?

Is e-health dan geschikt voor iedereen? Nou, nee. Zorgverleners zeiden dat de Diameter het beste werkt voor mensen die net gediagnosticeerd zijn, mensen met pre-diabetes of mensen die niet zo goed gereguleerd zijn. Want juist dan hebben zowel zorgprofessional als Twentenaar nog weinig inzicht.

Checklist – wanneer werkt dit het best?

Dit zijn de ervaringen van de ondervraagde zorgprofessionals:

  • Via blended care. Dus niet als stand alone, maar met ondersteuning van de zorgverlener. Anders stoppen Twentenaren te snel met inzet van de zorgtechnologie.
  • Als de e-health communiceert met de IT-systemen in de zorg. Dus dat de info bijvoorbeeld in het elektronisch patiëntendossier komt.
  • Als het voor de Twentenaren vriendelijk in gebruik is (omdat niet iedereen digitaal even handig is).
  • Als anderen die digitaal wel handig zijn, de doelgroep aanmoedigen: een patient advocate.
  • Als de e-health op het juiste moment wordt ingezet in het zorgpad. Bij de Diameter dus als mensen nog maar net een diagnose hebben.
  • Als het echt tijd bespaart.

Wie zal dat betalen…

De kosten voor digitale hulpmiddelen zijn nog wel een dingetje … Het zit niet standaard in het vergoedingenpakket van zorgverzekeraars. Menzis raadt hiervoor aan om de e-health als bedrijf aan te bieden, of vanuit een zorggroep.

Reactie van een deelnemende zorgprofessional

Hopefully, patients would have to come less to the practice [when using the Diameter]. We can monitor them from a distance, and when we see a change or difference in measurements, we can contact the patient or the patient can contact us” –