Stroomschema Implementatie Technologie

Opmerking: Onderstaand stroomschema alleen goed, wanneer de website bekeken wordt op een scherm met schermresoluties vanaf 1360 x 768 of hoger.  Om dit te ondervangen vind je onderaan het stroomschema nog een keer een overzicht met alle links, waar het stroomschema naar verwijst.


Alle links uit het stroomschema nog even op een rij:

Algemeen:

Fase 1: Het maken van een keuze:

Fase 2: De voorbereiding

Fase 3: Inzet technologie en meten van succes

Fase 4: Het delen van het succes

Mail naar info@vitaaltwente.nl Mail naar info@vitaaltwente.nl Mail naar info@vitaaltwente.nl Mail naar info@vitaaltwente.nl Onder betrokkenen vallen bijvoorbeeld professionals, toekomstige gebruikers, patiënten, cliënten, ICT-professionals, burgers, etc. Klik hier voor meer informatie over hoe u komt tot een pakket van eisen Mail naar info@vitaaltwente.nl Er is al veel technologie ontwikkeld en beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van websites met veel voorbeelden van technologieën die in de zorg ingezet kunnen worden. Naar de TZA website http://www.twentsezorgacademie.nl/ Klik hier voor tips op basis van het toetsingskader ‘Inzet van eHealth door zorgaanbieders’. Klik hier voor een uitleg over Technology Readiness Levels (TRLs) Stappenplan voor inzet van technologie in het zorgproces Quick Scan Quick Scan Social Return of Investment (SROI). Mail naar info@vitaaltwente.nl De meerwaarde van een technologie Het meten van uitkomstmaten Door gebruik te maken van een voor- en nameting kan het effect van een technologie of interventie bepaald worden In een onderzoeksprotocol wordt het stappenplan van een onderzoek beschreven. Wanneer je onderzoek gaat uitvoeren, check dan eerst of jouw onderzoek onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt. https://www.vitaaltwente.nl/ https://www.vitaaltwente.nl/kennisbank/